Ganging

Jentene er i tredje klasse og eg ser matematikk som eit område det er viktig å styrke seg på. Eg har laga til eit rekneark som generere ekstra oppgåver dei får å bryne seg på. Er du interessert, kan du hente reknearket i Microsoft Excel-format her:

I fana Rettleiing set du inn minste og største tal som skal brukast. Oppgåvene, klare for utskrift, finn du i fana Oppgåver. Kvar gong du opnar fila vil det bli generert nye oppgåver. I Microsoft Excel kan du lage nye oppgåver ved å trykkje tasten F9.

Pluss og minus

Jentene er i tredje klasse og eg ser matematikk som eit område det er viktig å styrke seg på. Eg har laga til eit rekneark som generere ekstra oppgåver dei får å bryne seg på. Er du interessert, kan du hente reknearket i Microsoft Excel-format her.

I fana Rettleiing set du inn minste og største tal. Oppgåvene, klare for utskrift, finn du i fana Oppgåver og er lagt opp slik at ein ikkje vil få negative tal. Dei passar for ungar i barneskulen før dei lærer om negative tal. Kvar gong du opnar fila vil det bli generert nye oppgåver. I Microsoft Excel kan du lage nye oppgåver ved å trykkje tasten F9.