Ubuntu linux

Har starta å sjå nærare på om Linux kan erstatta det meste av det eg gjer under Windows. Eg har i helga fått installert Ubuntu 8.04 LTS på ein Compaq NX8220. Ikkje noko sprek maskin etter dagens målestokk med Pentium M-prosessor og 1 GB minne. Eg har testa Windows Vista på ho vel eitt år og det har ikkje vore noko å skrive heim om.

Eg valde å bruke den alternative versjon av Ubuntu sidan den inneheld fullstendig diskkryptering. Du misser den fine live-cd-funksjonaliteten til den offisielle. Med den kan du teste ut Ubuntu før du installerer. Eg kjenner Ubuntu, så for meg er det like greitt å bruke ein teksteleg installering som noko anna. Einaste problemet eg støytte på var at eg måtte legge til vga=771 som ekstra oppstartsparameter for å sjå teksten. Dette stod i hjelpa ved oppstart. Nokre få enkle val, ein god kodesetning og systemet gjorde resten.

Sidan Ubuntu berre kjem på ein CD, og ikkje DVD som mange andre distribusjonar, bør du før du gjer noko anna køyre ei oppdatering via menyen System – Administrasjon – Oppdatering. Du får ned komplett oversikt over alle pakkar som er tilgjengeleg slik at det blir lettare å installere komplett språkpakke via System – Administrasjon – Oppdatering. Utan å få på plass fullstendig sett med språkpakkar til ulike deler og program, vil du oppleve at det går litt på engelsk og norsk, som det heiter i songen.

Trådlaust nett, internett og e-post konfigurert, fotoredigering, kontorpakke, videoredigering og grafiske verktøy er på plass. Kort sagt Ubuntu har tilnærma alt. Det einaste eg manglar er eit godt alternativ til WebSite Watcher. Eg er ikkje heilt sikker på om Ubuntu kan tilby same funksjonaliteten her. Men som ein totalpakke er Ubuntu «absolutt fabelaktig»

Tur: Skagasete inn Njøsadalen

Skagasete er ein støl på 589 moh på Hermansverk. Du kan skimte sæl/hytter mot himmelen frå Njøs og frametter Gjerde og Moene. Den enklaste måten å kome dit på er å følgje traktorvegen frå Kvålen opp til den gamle snuplassen, der vegen deler seg for å klatre bratt opp lia mot Skagasete.

Frå Kvålen til Skagasete er det 4 km. Du må rekne med at turen tek over timen. I motsetning til på sti frå Kvålen eller toppen av Dalenfeltet, treng du ikkje vere redd for å bli våt på beina dersom veret har vore so som so over lengre tid. Det einaste våte område du kan møte er ved ankomst stølsområdet. Stølseigarane har ordna med klopp forbi det verste.

Njøsaelva følgjer du så å seie heile vegen. Du treng ikkje gå tørst. Det er nok av plassar å stoppe for å ta seg ein pust i bakken eller drikke. Vel du å køyre fram til den gamle snuplassen, der vegen skil seg i retning Skagasete og fram Njøsadalen mot Tuftahaug, er det berre 1 km å gå på traktorveg. På den andre sida vil turar til Hottadalen, Tuftahaug, Lusaskard og Fjærlandsete bli lettare tilgjengelege.

Om vinteren blir det køyrt med trakkemaskin og snøscooterar i Njøsadalen. Fram til brua går du på tettpakka snø etter trakkemaskin. Frå brua og opp til Skagasete lyt du følgje snøscooterspor.

Ikkje bruk Norman Anti Virus

For eit par år sidan oppdaga eg at Norman brukte masse minne og slutta å bruke det. Årsaka skal vere lasting av virussignaturar i kvar scannemodul og ikkje i ein pott som vert delt mellom ulike scannemodulane. Du kan lese meir om det her:http://forum.norman.com/viewtopic.php?t=817&postdays=0&postorder=asc&highlight=memory&start=60

I denne veka jobba eg på ei maskin og Norman vog inn med 50 MB i 3 modular. Totalt tok Norman opp over 150 MB av 512 MB. For å samanlikne har eg på mine private maskiner installert F-prot anti virus. Ser eg på prosesser i Windows Oppgavebehandling i Windows Vista. Ser eg at Arbeidssett (minne) no ligg på totalt 13,5 MB. Topp for arbeidssettet, eller det F-prot maksimalt har brukt, har vore 49 MB. Dette er frå kolonner som inneheld totale mengder og ikkje berre privat del av arbeidssettet.

Hald Dykk langt unna Norman Anti Virus 5.9. Vent til Norman har gitt ut ein versjon som ikkje inneheld pinlege programmeringsfeil.