Windows XP SP3 installert på ei maskin

Har fått med meg at nokre maskiner har hatt problem med Service Pack 3 til Windows XP. Tenkte eg ville starte forsiktig og oppgraderte ei berbar maskin. På førehand hadde eg lasta ned heile SP3. Første forsøk stoppa på at SP3 sa ifrå at Micrsoft Shared Computer Toolkit ikkje var kompatibelt med SP3 og anbefalte SteadyState. Eg avinstallert Microsoft Shared Computer Toolkit og SP3 la seg inn utan protestar. Etter omstart fungerte maskina som elles. Ingen problem her. Til slutt la eg inn SteadyState og no har eg same funksjonalitet som før SP3. Ungane har konti med avgrensingar slik at dei ikkje skal rote til systemet for meg. Vi vaksne har vanlege konti.