Tur: Fadnastølen over Åsen

Fadnastølen er den heimste stølen på austsida av Njøsadalen. Det er fleire måtar å kome dit som gir deg gode moglegheiter til å variere turane dine. I dette innlegget tek eg for meg den vanlegaste turen.

Du følgjer traktorvegen frå Kvålen inn Njøsadalen ca 500 meter, I Vetlagjerdet, etter å ha kryssa Njøsaelva, skal du ta av frå vegen. Eit skilt peikar deg inn på ein gamal kjerreveg som går du opp til Åsen. Etter å ha kryssa Langadiket kjem du til nedre Åsen. Du svingar mot nord og følgjer gjerdet langs grasenga oppover til du kjem til traktorvegen som vart oppretta på slutten av 1990-talet. Denne skal du berre krysse og følgje eit lite stykke stien/vegen til eit inngjerda utmarksområde, Åsen. Litt før grinda tek du av og går mellom gjerdet og ei graseng på vestsida med ein granskog på austsida. Når det er slutt på gjerdet, går du gjennom ein liten granskog før du startar på ei stigning. Eit lite stykke oppi kjem stien frå Dalsete saman med stien du følgjer. Stien frå Åsen kjem inn på sør-vestre del av Fadnastølen ved Tunga. Her finn du postkassen med turboka til Syril.

For å koma opp på øvre del av Fadnastølen går du nordover gjennom ein ørliten granskog, over marka opp til sælet/hytta øverst på Fadnastølen. Her får du den beste utsikta. Held du fram 50 meter forbi hytta, vil du sjå stauren med skilt som peikar mot Tuftahaug.

Bileta frå Fadnastølen over Åsen er frå 2018:

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.