Bør ein stille spørsmål ved resultatet frå ulike testprogram for yting?

Ein artig liten sak plukka opp her: Hardware.no. Saka stammar frå Arstechnica med ein test av Via Nano CPU.

Det kan sjå ut som om i staden for å sjekke om tillegg som SSE2, 3Dnow mm. er til stades, les Futuremark heller CPUID og brukar dette for å finne ut kva for tillegg ein skal aktivere. På Via sin nyaste chip kan ein byte ut CPUID. Ved å bruke identifikasjon for AMD eller Intel, blir resultata betre.