Daily Archives: 22. november 2008

DRM – får pc-brukarane som fortent?

Eg har skrive fleire innlegg i bloggen der eg seier mi meining om DRM, som eg synes er ei pest og plage. Men no må eg stille meg spørsmålet om det ikkje er pc-brukarane som er årsak til denne vridinga. Er ein ikkje tillit verdig?

Eit uavhengig selskap, 2D Boys slapp ein tittel heilt utan DRM, World of Goo. Det var inga form for kopieringsikring i tittelen. Tilliten 2D Boys har vist spelarane, er kraftig misbrukt. Berre 1 av 10 betalar for spelet. 90% av eksemplara der ute er piratkopiar. Kva seier det oss om vi dreg det over på befolkninga? Er det slik at 90% av jordas befolkning er simple tjuvar som brukar ein kvar moglegheit til å røve til seg fordeler? Har vi sokke så langt at vi drit i arbeidet andre har lagt ned?

  • Kva ville du sagt om 90% av det du jobba med fekk andre æra for med lønsopprykk, bonusar osv?
  • Er det forskjell mellom den som naskar på butikken og den som brukar piratkopiert programvare?

Er du komfortabel med utviklinga, må du ikkje klage når ein eller anna snik til seg ein fordel på din bekostning!