Monthly Archives: desember 2008

Er OpenOffice i ferd med å rotne på rot?

Som ihuga brukar at det einaste reelle alternative til Microsoft sin Office-pakke, er eg sterkt bekymra av bloggen til GNOME og OpenOffice-guru Michael Meeks. Han meiner at prosjektet OpenOffice.org ikkje er godt og treng vesentlege endringar før det er for seint. Statistikken viser at Sun distanserer seg kombinert med at det manglar ein auke frå andre utviklarar. I dag har OpenOffice.org det lågaste talet på aktive utviklarar sidan ein starte å registrere det: 24 stk. Stagnerer OpenOffice.org? Er heile prosjektet for eineveldig styrt til å fungere godt?

Les bloggen til Michael Meeks her.

Harelabb

Riksrevisjonen har vore etter Skatteetaten med god grunn. Frå tid til anna kjem det artiklar om situasjonen. Den siste eg har sett står i E24. Vi er redusert til å telje tal kontrollar. Er dette greitt?

Å sjå blindt på tal kontrollar vil berre føre til ein ting: Korleis kan ein nå kravet med sterkt avgrensa ressursar? Leiar for Skatterevisorenes Forening set ord på situasjonen:
Skattekontrollene har blitt en salderingspost. Vi frykter at mange av de store fiskene blant skattesvindlerne slipper unna. Dette er alvorlig. Hvis man ikke tar disse, får man konkurransevridning.Det seier alt. Eg treng ikkje legge til noko.