Xubuntu 10.04 og nettverkdiskar

Eg testa Xubuntu 10.04 LTS når han kom. Eg greidde å kople til nettverksdisken min, men han ville ikkje opnast i utforskaren (Thunar). Tenkte eg skulle teste igjen etter at det har gått 3 månadar og vel 160 MB med oppdateringar, men problemet var framleis der. Eg søkte litt etter løysingar og løysinga fann eg her:

http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=8784294&postcount=207

Når eg køyrde lina:

sudo apt-get install gigolo fuse-utils gvfs-fuse

såg det ut til fuse mangla i Xubuntu. Det er merkeleg at ein gløymer ein essensiell komponent når ein legg opp til å bruke Gigolo til å handterar nettverksdiskar.

Deretter var det berre å få på plass det andre. Her må du bytte ut username med ditt brukarnamn og/eller repetere lina for kvar brukar som skal bruke løysinga:

sudo gpasswd -a username fuse

Til slutt må du opne brukaren si mappe i utforskaren. I utforskaren må du slå på visning av skjulte filer. I Linux er alle filer og mapper som startar med punktum skjulte. Ergo vil du først sjå mappa .local når du har slått på visning av skjulte filer. Dobbelklikk på .local og deretter share og til slutt mappa applications.

Deretter opnar du  mousepad eller tilsvarande tekstredigerer og legg inn følgjande tekst:

x-directory/gnome-default-handler=Thunar.desktop
inode/directory=Thunar.desktop
x-directory/normal=Thunar.desktop

og lagrar denne som fila defaults.list i mappastrukturen .local/share/applications/ til brukaren. Til slutt kan det vere lurt å logg ut og så inn att for at det skal fungere.