NRK Nett-TV og Ubuntu 10.04 LTS (Linux)

NRK Nett-TV baserer seg eksklusivt på Microsoft-teknologi. Du kan velje mellom å køyre NRK Nett-TV via Windows Media Player eller Silverlight. Det seier seg sjølv at Ubuntu og Linux med Mozilla Firefox får ei utfordring. Som standard prøver Firefox og Ubuntu å handtere MMS-protokollen, men det stoppar fort. Ein vil ikkje finne noko alternativ på søket etter programtillegg som kan brukast. Det neste alternativet er å prøve Silverlight som ikkje fins til Linux. Men eit alternativ fins tilgjengeleg i prosjektet Mono som Moonlight. Diverre greidde eg ikkje å få det til å fungere. Moonlight var på plass, men videoane spelte ikkje.

Eg enda opp med min trufaste mediaspelar VLC som er tilgjengelege for dei fleste operativsystem. Han spelar så godt som alle format og ligg i pakkebrønnen til Ubuntu. Du søker etter vlc. Når du har funne pakken vlc, er det berre å høgreklikke for å installere. Alle pakkar som mediaspelaren er avhengig av blir automatisk merka for installasjon, men ta gjerne med plugin for Mozilla Firefox i tillegg.

Løysinga med VLC for NRK Nett-TV fører ikkje til at avspeling skjer integrert i nettsida. Her er det snakk om å sende nettadressa til mediaspelaren VLC frå Firefox. For å få det til må du hente ein plugin eller utviding for Mozilla Firefox. Under menyen Verktøy – Utvidelser og Hent utvideler skal du søke og legge inn utvidelsen MediaPlayerConnectivity. Firefox må restartast og du kan bli spurt om kva for mediaplayer som skal brukast. I så tilfelle spørsmål må du sjekke og/eller legge inn /usr/bin/vlc som sti til VLC.

Når alt er på plass, er det berre å vitje NRK Nett-TV og kontrollere at innstillingane er sett til Windows Media Player.

Når du skal sjå på eit program eller ein video, vil det vere ein svart boks med symbol der video skulle ha vore vist. Klikk på den svarte boksen og MediaPlayerConnectivity-utvidinga plukkar opp sender adressa til VLC som startar:

04.12.2011

Ein betre måte der ein får vist NRK nett-tv i både Chromium og Firefox finn du her.