Tilpasse Firefox, Chrome og Opera for betre batteritid

Apple var nokså standhaftige og nekta mellom anna støtte for Adobe Flash på iPad og iPhone. Har du ei berbar maskin, vil du at ho skal vare så lenge som mogleg mellom kvar lading. Flash med meir skapar utfordringar for batteritida.

Eg har brukt ulike utvidingar til nettlesarane for å blokkere reklame og Flash. No har enkelte nettsider vorte sett opp slik at dei merkar om du har blokkerar installert og gir deg (i det minste) ei tilbakemelding. Etter å ha sett over innstllingane til nettlesarane har eg funne at du kan stoppe automatisk avspeling av tillegg.

Firefox

 • I adresselina på Firefox skriv du about:config
 • Søk etter plugins.cl
 • Dobbelklikk på lina slik at Verdi vert true

Chrome

 • Klikk på Skiftenøkkelen og vel Innstillinger
 • Vel Avansert
 • Klikk på knappen Innstillinger for innhold
 • Rulle ned til Programinnhold
 • Endre innstilling til Klikk for å spille av

Opera

 • Trykk Ctrl saman med F12 for å komme til Innstillinger.
 • Vel fana Avansert.
 • Klikk på Innhold.
 • Merk av Bruk programtillegg bare når jeg ber om det.

Internet Explorer og Safari

Eg brukar ikkje Internet Explorer og Safari og omtalar dei ikkje her.

Xubuntu 12.04 og lysstyrke på skjermen til Asus X32U/U32U

Ein kan ikkje bruke den same oppskrifta i Xubuntu 12.04 som i Ubuntu 12.04 sidan dei brukar ulike skrivebordsmiljø.

 • Opne ein terminal
 • Skriv sudo apt-get install xbacklight
 • Trykk Enter/Lineskift
 • Opne Innstillingsbehandler frå menyen
 • Opne Økt og oppstart Innstillingsbehandler
 • Klikk på Legg til og legg inn det under:

Du kan teste ut kommandoen i ein terminal for å finne den optimale innstillinga for deg, ved å bytte 40 med eit anna tal mellom 0 og 100.

Ubuntu 12.04 og baklys på skjermen til Asus X32U/U32U

På skrivande tidspunkt hugsar ikkje Ubuntu 12.04 innstillingane for lysstyrke på skjermen. Kvar gong du startar maskina, blir lysstyrken slått på fullt på innloggingsbilete. Slik blir held lyset seg etter innlogging, med mindre du justerer det ned. Løysinga går ut på at du for kvar brukar på maskina legg du inn under oppstartsprogrammer følgjande kommando:

pkexec /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-backlight-helper –set-brightness 4

Ønskjer du mindre eller meir lys endrar du talet til slutt til eit mellom 1 og 10.

Ubuntu 12.04 og Asus X32U/U32U sin minnekortlesar

I ein kommentar til innlegg relatert til modellen Asus X32U/U32U vart eg gjort merksam på at kortlesaren ikkje fungerte. Feilen var òg til stades på min installasjon. Eg sette i gong med å finne ei løysing på det. Det vart litt innleiande søking på internett utan at eg konkret greidde å finne noko for modellen.

For å prøve å identifisere eininga brukte eg kommandoen sudo lshw > ./lshw.txt i ein terminal. Han opprettar ei tekstfil med maskinvareinformasjonen frå maskina. Eg oppdaga at det var to Realtek-oppføringar. Den eine var det trådbaserte nettverkskortet. Den andre var det ikkje så lett å sjå kva var då identifisering mangla. Eg kjem tilbake til det.

Første forsøk var å vitje Realtek sine nettsider og finne ein drivar minnekortlesar. Eg prøvde begge som låg for nedlasting, men ingen av dei fungerte. Så det var tilbake til søking på internett og eg fann då ei løysing via ein anna Asus-modell:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/udisks/+bug/971876

Etter dette fungerte minnekortlesaren.

Oppskrifta i lenka over er litt meir omfattande, men etter utvida testing har eg ikkje funne behov for regelen for å laste kort som vert sette inn. Dersom det likevel skulle vere problem får du opne ein terminal og legge inn det under.

 • skriv echo «DRIVERS==»rts_bpp», ENV{ID_DRIVE_FLASH_SD}=»1″« | sudo tee -a /lib/udev/rules.d/81-udisks-realtek.rules
 • Trykk Enter/Lineskift
 • Restart maskina

LibreOffice 3.5.5 Calc med lei lus

Eg la merke til at ein ny versjon av LibreOffice var ute. Den femte oppdateringa av hovudversjon 3.5 skulle tilsei at mange av smålusa no er fjerna. Problemet er at LibreOffice 3.5.5 introduserer ei lei lus for celleformateringa i reknearka til Calc.

Eg har rekneark med liner på 1 pt rundt celler. I dei foregåande versjonane av LibreOffice og OpenOffice er dei tynne, som forventa. Opnar du dei same filene i LibreOffice 3.5.5 får du tjukke liner:

Eg har sjekka luse-sentralen til LibreOffice . Feilen er meld så vi får håpe han blir retta til versjon 3.5.6. Eg valde å avinstallere og legge inn att LibreOffice 3.5.4.

Ubuntu 12.04 kvilemodus og Asus X32U/U32U

Dvalemodus var slått av med hensikt i Ubuntu 12.04. Men for at dvalemodus skal virke skikkeleg, må du først få kvilemodus til å virke. Som oftast kan ein finne ei løysing på det meste:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1978290

 • Opne ein terminal
 • Skriv sudo gedit /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd
 • Trykk Enter/Linjeskift
 • Kopier og lim inn dette:
#!/bin/sh
#inspired by http://art.ubuntuforums.org/showpost...0&postcount=19
#...and http://thecodecentral.com/2011/01/18...ot-working-bug
# tidied by tqzzaa :)
VERSION=1.1
DEV_LIST=/tmp/usb-dev-list
DRIVERS_DIR=/sys/bus/pci/drivers
DRIVERS="ehci xhci" # ehci_hcd, xhci_hcd
HEX="[[:xdigit:]]"
MAX_BIND_ATTEMPTS=2
BIND_WAIT=0.1

unbindDev() {
 echo -n > $DEV_LIST 2>/dev/null
 for driver in $DRIVERS; do
 DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
 for dev in `ls $DDIR 2>/dev/null | egrep "^$HEX+:$HEX+:$HEX"`; do
 echo -n "$dev" > $DDIR/unbind
 echo "$driver $dev" >> $DEV_LIST
 done
 #for bus in $EHCI_BUSES; do
 echo -n $bus > /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
 # done
 done
}
bindDev() {
 if [ -s $DEV_LIST ]; then
 while read driver dev; do
 DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
 #for bus in $EHCI_BUSES; do
 echo -n $bus > /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind
 #done
 while [ $((MAX_BIND_ATTEMPTS)) -gt 0 ]; do
 echo -n "$dev" > $DDIR/bind
 if [ ! -L "$DDIR/$dev" ]; then
 sleep $BIND_WAIT
 else
 break
 fi
 MAX_BIND_ATTEMPTS=$((MAX_BIND_ATTEMPTS-1))
 done
 done < $DEV_LIST
 fi
 rm $DEV_LIST 2>/dev/null
 chvt 1
 chvt 7
}
EHCI_BUSES="0000:00:1a.0 0000:00:1d.0"
case "$1" in
 hibernate|suspend)
 unbindDev;;
 resume|thaw)
 bindDev;;
esac
 • Lagre fila
 • Lukk gedit
 • Skriv sudo chmod 755 /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd

Etter ein restart skal kvilemodus virke.

Ubuntu 12.04 manglar dvalemodus

CDon selde ut Asus U32U/X32U til halv pris med alle rabattar. Sidan Windows 8 er klar om litt, får eg med oppdatering for nokre få kroner. Grensesnittet i Windows har Microsoft valt å endre vesentleg. I mellomtida ville eg gi Ubuntu 12.04 med Unity eit ekstra forsøk.

Det vesentlegaste eg la merke til, etter ordinær installasjonen, var at moglegheita til dvalemodus ikkje var tilgjengeleg i strauminnstillingane eller frå systemmenyen. Eg søkte litt rundt og fann ut at dvalemodus hadde blitt slått av med hensikt. Avgjersla har med at det for enkelte nyare maskiner kan ha problem med dvalemodus. Ein del brukarar har gitt klar beskjed om kva dei meinar om å fjerne dvalemodus.

Oppdatering:
Etter at eg publiserte første utkast til løysing, har eg installert Ubuntu 12.04 på nytt, no med fullstendig kryptering av disk, ved hjelp av alternativ cd-versjon. Erfaringane tilseier at du må først må få  kvilemodus til å fungere. Utan kvilemodus på plass, vil du oppleve problem når maskina gå i dvalemodus.

1. Slå på Dvalemodus

 • Opne ein terminal
 • Skriv sudo gedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
 • Trykk Enter/Linjeskift
 • Kopier og lim inn dette:
  [Re-enable hibernate by default]
  Identity=unix-user:*
  Action=org.freedesktop.upower.hibernate
  ResultActive=yes
 • Lagre fila
 • Restart maskin