Ubuntu 12.04.2 og blåtann med kjerne 3.5

bluetoothmouseI samband med skifte frå platelager til SSD installerte eg Ubuntu 12.04 på nytt. Ubuntu er komen i punktversjon 12.04.2 som går over frå kjerne versjon 3.2 til 3.5. Med min Lenovo Ideapad Z380 har kjerne 3.5 ein fordel, ved at han støttar trackpaden slik at høgreklikk fungerer utan at ein må kompilere inn støtte for det.

Dessverre introduserer kjerne versjon 3.5 eit problem med blåtann. Sporadisk mister Ubuntu kontakten med den eksterne musa. Eg ser at det i lusbasen til Ubuntu er rapportert tilsvarande problem, som eg ikkje kan sjå er fiksa. Den einaste løysinga er å nedgradere til kjerne versjon 3.2 og kompilere inn støtte for den innebygde trackpaden.

Det er andre problem med kjerne versjon 3.5 og programvare, så eg fann ei oppkrift på korleis eg kunne nedgradere til versjon 3.2. For min del måtte eg fjerne både 3.5.0-25 og 3.5.0-26 slik:

sudo apt-get purge linux-generic-lts-quantal xserver-xorg-lts-quantal linux-headers-generic-lts-quantal linux-image-generic-lts-quantal linux-image-3.5.0-25-generic linux-headers-3.5.0-25 linux-image-3.5.0-26-generic linux-headers-3.5.0-26

Sidan xserver òg blir nedgradert, må xserver som ein bruker til versjon 3.2 av kjernen på plass:

sudo apt-get install xserver-xorg

Oppdatering 25.03.2013

Etter å ha brukt Ubuntu etter nedgradering av kjerne, viste det seg at Unity berre kunne køyrast i 2D. Standard Unity med 3D-funksjonalitet var borte. Det medførte at ein mellom anna ikkje kunne justere storleiken til ikona i venstra knapperad (launcher). Eg valde å oppgradere kjernen og xserver igjen og heller skifte ut blåtann-musa for ei tid.

Ubuntu 12.04 på SSD

octane s2Eg skifta ut platelageret med fastminne på min Lenovo Ideapad Z380. Etter ein kort periode med Windows, for å teste SSDen, har eg installert Ubuntu 12.04. Installasjon gjekk utan problem, men tek ikkje omsyn til SSD. Trim blir ikkje sett opp. Dette kan føre til at ein over tid får ein tregare skrivefart sidan ledige blokker på SSDen ikkje er klargjort for skriving. Heldigvis fins det oppskrifter på dette og eg har plukka litt frå bloggen for å redusere skriving til SSDen.

Flytte tmp-områder til minne

I fila /etc/fstab som administrator la eg til:

# tmp i ram for å spare ssd
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0

Aktiver trim

Eg køyrer maskina med fullstendig diskryptering som fører til at eg må gjere justeringar i både /etc/fstab og /etc/crypttab. Oppskrift fann eg her. Maskina mi kallar eg noko så fantasifullt som Z380. På grunn av diskkryptering via «logical volume mapper», må eg leite fram lina som startar på /dev/mapper/maskinnamn-root og legge til det eg har utheva

/dev/mapper/Z380-root / ext4 discard,noatime,nodiratime,errors=remount-ro 0 1

discard gir beskjed om trim frå kjernen til SSD. noatime og nodiratime gjer at informasjon om tidspunkt for aksessering av filer og katalogar ikkje blir oppdatert og dermed sparer SSD for skriving. I tillegg må ein justere fila /etc/crypttab. På slutten av denne står det luks skal du endre det til at det står

luks,discard

Deretter køyrde eg:

sudo update-initramfs -c -k all

Maskina vart restarta eg maskin og eg sjekka at trim var aktivert. Alt fungerte som det skulle og som med Windows 7 er Ubuntu 12.04 på SSD lynrask.

OCZ Octane S2

OCZ Octane S2 4.11Ifjor oppgraderte eg ein berbar med Intel SSD 330 og det var ein svært positiv oppleving.I desse dagar dumpar CDon eldre OCZ Octane S2 på 256GB til under kr 1.000.

No er ikkje OCZ Octane S2 ein blodtrimma SSD. Han støttar berre sata 2 og har heller ikkje Sandforce-kontroller, kjent for god yting. Her er det Indilinx som i motsetning til Sandforce ikkje har problemer med komprimerte data som t.d. video, mp3 og jpg.

SSDen eg mottok frå CDon hadde firmware versjon 4.11 og fungerte OK i utgongspunktet. Eg la merke til at ytinga ikkje var heilt topp, jf bilete til høgre. Siste firmware var versjon 4.14.1, men å oppgradere gav eit par utfordringar.

OCZ Octane S2 4.14.1Ein kan ikkje oppgradere OCZ Octane S2 frå Windows når han vert brukt som operativsystemdisk. I ein berbar pc med ein einsom diskplass har du ikkje store valet.

OCZ har eit anna alternativ basert på TinyCore linux som lastar firmwareoppgraderer. På maskina mi kjente ikkje Bootable OCZ Toolbox att det trådbaserte nettverkskortet. Det trådlause kortet fann Bootable OCZ Toolbox, men tryggleiksinnstillingane på routeren min gjorde at eg ikkje nådde ut på internett. Løysinga var å finne fram ein gamal, pensjonert og nullstilt trådlaus router. Utan trådlaus sikring var det ikkje problem å oppgradere firmware til siste versjon. Ytinga gjorde eit svært positivt hopp.

Det neste som gjenstår er å sjå om OCZ Octane S2 er ei rimeleg og grei oppgradering. Uansett kan eit tradisjonelt platelager for berbare konkurrere med OCZ Octane S2. Ellers er inntrykket at OCZ sine eldre SSDar ikkje har eit like godt omdømme som Intel sine SSDar. Vi får sjå korleis det uviklar seg.