SMS+ fordel eller ulempe

enheterStadig fleire tenester smeltar saman SMS og PC. Eksempel er iMessage, Hangouts og SMS+. I utgongspunktet synes det å vere ein klar fordel ved at ein får tilgang til meldingane på fleire einingar og ein får teke vare på dei dersom det skulle bli ein diskusjon rundt eit eller anna i etterkant.

Det er likevel ein ting som sler meg som lite heldig med løysinga. SMS blir ofte brukt som ein separat kanal for å sende passordet  i ein to-faktorbasert innlogging eller når ein sender filer kryptert.

Med løysingar som synkroniserer SMSen opp mot alle einingane dine betyr det at passordet ikkje berre kjem på telefonen som du har i handa. For to-faktorautentiseringar er nok risikoen liten utan at eg går i detaljar på kvifor.

For filer som er krypterte er det ei større utfordring. Du får ei fil som er kryptert og passordet kjem på SMS. Fila ligg i e-posten din på PCen eller på PCen i kryptert versjon. Om nokon får tilgang til PCen din kan dei sjå SMSen som kom like før eller rett etter fila og skjøne at det er passordet. Tilgang til fila er dermed sikra. Verre blir det om passordet er eit avtalt passord som du brukar på alle filer du utvekslar med denne personen.

Klokkene ringer for passordet som ein måte å sikre informasjon på!