Overraska over ein vesentleg mangel i Android

kontotillatelser

Sidan eg testar Chromebook, er det naturleg å vurdere korleis det ville vore å flytte alle dokumenta til Google Drive. Eg ser ein vesentleg mangel med Android. Av bilete over ser du at telefonen GT-I9295 har full kontotilgang når han er kopla opp mot Google-kontoen din. Eg treng berre installere Google Drive og så koplar applikasjonen seg automatisk opp mot Google Drive utan spørsmål om brukarnamn og passord.

Korleis er telefonen din sikra? Ein enkel PIN-kode eller ingen sikring. Får nokon tilgang til telefonen eller nettbrettet som er kopla opp mot kontoen er det ikkje mykje som låser einheiten. Får dei kjennskap til PIN-koden eller korleis du låser opp einheten, har dei full tilgang til dine data på din Google Drive.

Dette likar eg ikkje og undersøkte om eg kunne setje eigen låsekode på Google Drive i Android, men det går ikkje. Løysinga er å installere ein tredjeparts applikasjon som tilbyr dette. Eg valde AppLock. Basisfunksjonalitet med å låse applikasjonar med eigen PIN-kode er gratis. Eg har låst ein del appar, inklusiv Google Drive. Skal eg bruke dei må eg inn med ein anna PIN-kode enn det eg brukar som skjermlås. Berre pass på at du låser moglegheiten for å avinstallere AppLock. Dersom du ikkje gjer det, er det berre å avinstallere AppLock og ein har tilgang til alt som AppLock hadde låst ned.

Eg synes det er dårleg at Google ikkje har implementert slik låsefunksjonalitet for applikasjonar i Android.

Chromebook

samsung-chromebook-2Microsoft er kongen på haugen på pc. Google ligg an til å endre noko på dette. Chromebook som køyrer Chrome OS er ikkje fullverdige PCar som vi er van med, men fungerer meir som terminalar opp mot applikasjonar som vert køyrt på plattformen til Google. Med nettilgang har du full tilgang til kontaktar, e-post, kalendar, kontorpakke med meir. Alt er gratis og du treng ikkje vere redd for virus. Du loggar deg på maskina og får tilgang til alt ditt og kan installere små appar som køyrer i Chrome OS. Oppdateringar skjer i bakgrunn.

Etter ei halv veke med Chromebook ser eg at eg kunne meir eller mindre levd med den. Alt det eg i hovudsak driv med kan løysast via denne plattformen. Skrivaren min støtta Google Cloud Print og var enkel å kople til slik at eg kan skrive ut frå maskina.

Om det er noko som ikkje fungerer, må det vere Keepass-løysingane i Chrome-appane. Eg kan lese Keepass-basen, men ikkje skrive til han. Det kan løysast ved at eg overfører den til ei online teneste som LastPass. Eg har ikkje teke stilling til det enno, men er svært skeptisk. Ei teneste som tek vare på brukarane sin innloggingsinformasjon må vere eit stor målskive. Eg må i det minste gjere grundige undersøkingar rundt tenesta og korleis ho er sikra og sikrar informasjonen. Her er 101 ute om uvedkommande får tak i det som er lagra i tenesta.

Bilete kan eg redigere via ulike appar og det fungerer heilt fint til lett bruk. Videoredigering har det tidlegare vore ein del. Det er ikkje noko for ei Chromebook, med mindre det er tenester du kan laste opp råmaterialet til og redigere hos. Sidan denne aktiviteten i dag er på så godt som null-nivå, vil det ikkje tale til ulempe for Chromebook.

Kort sagt: Til vanleg, enkel bruk er Chromebook tilstrekkeleg, om du ikkje er hekta på spesialfunksjonalitet som berre fins til Windows.