Windows Vista og nettlesaren Chrome

Eg har ei eldre maskina som køyrer Windows Vista. I det siste har eg lagt merke til ein liten skilnad i høve maskiner med Windows 7 og 8.1 som køyrer Chrome. Ser du det på bilete under, Internet Explorer til venstre og Chrome til høgre? Klikk på bilete for å sjå det tydelegare.

Vista Chrome

Internet Explorer har god utjamning og flott skrift. I Chrome virkar det som om utjamninga av skrifta ikkje fungerer. Ho blir kantete og veldig spinkel. Etter å ha søkt litt på nettet syner det seg at ei oppdatering av Windows Vista rota til presentasjonen av skriftstypar.

Microsoft har lagt ut ei retting som skal løyse dette problemet: https://support2.microsoft.com/kb/3037639