Vedlikehald av mine videoopptak

Ingen kodek
Ingen støtte for MPG-2 (DVD-format)

Eg har videoopptak tilbake til 1993. Mesteparten av opptaka er frå og med 1999, etter at ungane kom. I 2004 gjekk eg over til DV og kopierte analoge VHS-C-banda til DV-band. Data frå alle DV-banda er sirleg lagra på platelager og hos Jottacloud saman med filer/råmaterialet i full HD (AVCHD-format). Videokamera med full HD og lagring til minnekort tok eg i bruk ved årsskiftet 2007/2008. I tillegg har det dei siste 5 åra vorte filma litt med ulike mobiltelefonar i HD til full HD.

I perioden fram til nokre år sidan var DVD tingen. Råmaterialet vart redigert ned til korte og noko lengre videoklipp i MPG-2 organisert kronologisk. Besteforeldre og eigen famile har hatt stor glede av å plukke fram DVD-platene og sjå tilbake på oppveksten til ungane. Sjølv ungane synes det er storveges å sjå seg att frå spedbarn til småbarnstadiet.

Overgangen til Windows 10 gir ei ny utfordring. Som de ser av bilete over kan ikkje Windows 10 spele filer i DVD-format. MPG-2 er ein dekodar som det vert avkrevd lisens på og det er vorte gjort val med å ikkje ta han med lenger. Det fins naturlegvis gratis alternativ, men eg tek det som eit teikn på at ein bør vurdere alternativ arkivering. Eg vil ta vare på mine videoklipp så lenge som mogleg.

DVD og fysiske media går mot slutten av sin era. Eg har orientert meg mot skya. Det er ikkje problem å laste opp gamal MPG-2-video til Google Bilder, men det blir ikkje den store kvaliteten så eg har starta ein omfattande jobb. Alle videoklipp skal regenerast i beste kvalitet og arkiverast på Google Bilder. Så lenge videoane er i Full HD eller lågare tel dei ikkje på kvoten din så inntil vidare har eg gratis lagring med visning i nettlesaren.

Videoklipp basert på materiale i full HD AVCHD-format blir arkivert i full HD AVCHD-format. Video basert på DV blir arkivert i DV-format. Video basert på VHS-C skal eg vurdere når eg kjem tilbake til den tida. Eg har nitidig jobba meg tilbake til 2005 så eg må snart ta stilling til om det blir noko kvalitetsheving å arkivere det i DV-format sidan VHS-C var eit analogt format av dårlegare kvalitet.

Sjølv om det tek tid, oppleves det positivt at eg har halde meg til ein programfamlie for videoredigering heile tida, Pinnacle Studio i ulike versjonar. Eg har enno til gode å oppleve problem med regenerering av videoklippa. Kryssar fingrane for at eg i løpet av våren skal kome ajour heilt tilbake til 1993.

Nynorsk på Google Docs!

I juli 2014 kulminerte min irritasjon med at stilte Google spørsmål om når Google Docs fekk støtte for nynorsk. Det er ikkje nøye om menyar er nynorsk, men ein god stavekontroll kan til tider vere til god hjelp. Eg påpeika at deira konkurrent Microsoft Office Online støtta nynorsk og var einaste alternative for 1/2 til 3/4 million brukarar. Svaret eg fekk frå Google var at det var på planen, men dei hadde ikkje noko tidspGDnynorsk001unkt for når nynorsk vart implementert.

Reint tilfeldig oppdaga eg for eit par veker sidan at nynorsk hadde snike seg inn som språkalternativ hjå Google. Eg tenkte ikkje meir over det før eg i dag kom på at eg burde teste om nynorsk stavekontroll var tilgjengeleg i Google Docs.

Det er med stor glede eg kan stadfesta at no er Google Docs jamnbyrdig språkmessig med Microsoft Office Online. Google Docs har fått nynorsk stavekontroll:

GDnynorsk002