Nynorsk på Google Docs!

I juli 2014 kulminerte min irritasjon med at stilte Google spørsmål om når Google Docs fekk støtte for nynorsk. Det er ikkje nøye om menyar er nynorsk, men ein god stavekontroll kan til tider vere til god hjelp. Eg påpeika at deira konkurrent Microsoft Office Online støtta nynorsk og var einaste alternative for 1/2 til 3/4 million brukarar. Svaret eg fekk frå Google var at det var på planen, men dei hadde ikkje noko tidspGDnynorsk001unkt for når nynorsk vart implementert.

Reint tilfeldig oppdaga eg for eit par veker sidan at nynorsk hadde snike seg inn som språkalternativ hjå Google. Eg tenkte ikkje meir over det før eg i dag kom på at eg burde teste om nynorsk stavekontroll var tilgjengeleg i Google Docs.

Det er med stor glede eg kan stadfesta at no er Google Docs jamnbyrdig språkmessig med Microsoft Office Online. Google Docs har fått nynorsk stavekontroll:

GDnynorsk002