MediaMonkey og Sandisk Sansa e260

Eg brukar MediaMonkey som standard musikksenter på pcane. Eg har ein liten Sandisk Sansa e260 musikkspelar som ikkje vil spele på lag med MediaMonkey. I standard USB-modus som er MTP vil ikkje musikken bli organisert i katalogstrukturar. All musikk må organiserast slik at han ligg på rotnivået av internminne eller micro sd-kortet. Ikkje nok med det så går det etter kvart tregare og tregare med overføringa. I USB-modus MSC går overføringa og organiseringa heilt fint, men spelelister i m3u-format som blir generert av MediaMonkey er ikkje i korrekt format for Sandisk Sansa e260.  Men med nokre manuelle øvingar fiksar ein den biffen.

Først må vi få på plass første føresetnad for suksess:

Når du no pluggar inn Sandisk Sansa e260 vil internminne og eit evt. minnekort dukke opp som stasjonsbokstavar i Windows. No er det berre å overføre musikken din:

Med standard innstillingar i MediaMonkey vil spelelister hamne i katalogen Playlists på spelaren eller minnekortet. Det er like greitt at dei ligg der. Du må generere nye og backup er alltid kjekt å ha. Spelaren set eit par viktig føresetnader for at spelelister i m3u-format skal fungere:

 • Spelelistene ligge på rotnivå
 • Sandisk Sansa e260 skil mellom store og små bokstavar.

Når alle spelelister og musikk er overført, må du bruke MediaMonkey til å eksportere dine spelelister på nytt i korrekt m3u-format. Det gjer du ved å navigere deg ned i mappestrukturen til venstre i MediaMonkey:

 • Oppretting av nye spelelister og modifisering av desse må skje via stasjonsbokstav for internminne eller minnekort.

Legg merke til at du må gå via Min Datamaskin og stasjonsbokstav. Ikkje bruk oppføringane for spelaren som du ser over Min Datamaskin. Når alle spelelister er på plass på rotnivå, kan du lukke MediaMonkey og opne Windows utforskar:

 • Høgreklikk på på spelelistene og velg Åpne i Notisblokken:

Ei speleliste vil sjå slik ut:

#EXTM3U
#EXTINF:227,Extreme - Little Girls
Music\Extreme\1989-Extreme\1-Little Girls.wma
#EXTINF:217,Extreme - Wind Me Up
Music\Extreme\1989-Extreme\2-Wind Me Up.wma
#EXTINF:244,Extreme - Kid Ego
Music\Extreme\1989-Extreme\3-Kid Ego.wma
.....

Legg merke til at ho inneheld Music med stor forbokstav. Sandisk Sansa e260 si mappe for musikk heiter MUSIC og sidan spelaren ser skilnad på store og små bokstavar må du endre dette. Mine spelelister er vanlegvis musikk frå ein artist. Eg fjernar difor artistdelen av EXTINF-linene.

I notisblokken gjer du følgjande tilpassingar:

 • Søk etter Music\ og erstatt med MUSIC\
 • Om du vil kan du søke etter artistnamn – og erstatt med ingen ting.
 • Lagre den korrigerte spelelista.

Repeter for kvar einaste speleliste du har lagt inn.

Når alle spelelister på rotnivå av spelar og/eller minnekort er korrigert, må du gjere følgjande for ikkje å få doble spelelister der ei ikkje fungerer og ei fungerer:

 • Opne katalogen Playlists på minnekort og/eller minnekort.
 • Slett alle spelelister som ligg der.

No kan du kople Sandisk Sansa e260 frå maskina og han vil oppdatere databasen sin. Alle spelelister skal fungere.

2 månadar med Windows Phone

Nokia-Lumia-620For ca 2 mnd sidan kjøpte eg ein Nokia Lumia 620 til kr 499 med kontantkort. Eg har kjennskap til Apple- og Android-universet. Eg har tidlegare omtala mine erfaringar med Samsung S2. Ein ting er sikkert: Dei 3 mobilplattformane er heilt forskjellige. Kva sit eg att med etter ca 2 månadar med Windows Phone?

Positivt

Om du brukar telefonen sporadisk var Nokia Lumia 620 ein sann glede. Sjølv om telefonen har eit mindre batteri enn S2, kan han ligge 5 dagar uten lading. Med same bruk som S2 held han i 2 dagar, medan S2 greier berre 1 dag.

Lydkvaliteten synes eg er betre enn mange andre telefonar. Eg brukar ikkje nokon form for lydsminke på mine avspelingseiningar. Alt av innstillingar står på 0 og om det er mogleg så koplar eg lyd utenom tone og balansekontrollar. Musikken min kodar eg på høg kvalitet. Standard 128 kb er ikkje nok. Nokia Lumia 620 har eit godt og vidt stereobilde der detaljar i musikken kjem tydelegare fram enn på andre mobilar, iPod nano og Sansa e260.

Sjølve OSet er veldig responsivt. Eg har heller ikkje mangla applikasjonar og funne det eg har hatt trong for. Til og med ein gratis app for å få tilgang til mine bokmerker i Chrome eksisterer, sjølv om han ikkje er utvikla av Google. Som tidlegare eigar av Nokia N8 set eg pris på tilgong til Nokia si kartløysing og navigasjon.

At det er mogleg med miniSD-kort i telefonen er positivt. Med 32 GB får eg med det meste av det interessante i samlinga mi med meg i høg kvalitet.

Om vi ser bort frå operativsystemet, synes eg storleiken er akkurat passeleg. Materialet virkar solid. Eg har mista telefonen frå hoftehøgd ned i eit steingolv, då eg bomma på lomma. Den spratt i tre deler; hovuddel med skjerm, bakdel som omsluttar hovudelen og batteri. Ingen skade på telefonen og han starta utan å klage etter at eg sette han saman att. Lurer på korleis det hadde gått med t.d. iPhone 4S.

Negativt

Eg skulle bruke telefonen til å flytte nokre filer mellom to pcar. Det rota til spelelister så eg er usikker på om han egnar seg til dette. I det minste må du vere merkasm på meldingar som måtte kome opp når du koplar han til andre pcar. 

Windows Phone og Google Calendar går ikkje heilt overeins. Om du legg inn ein avtale på klokka 17.00 vert han korrigert til 16.00, etter at han er synkronisert med Google Calendar. Løysinga er å legge inn avtalen ein time fram i tid, kl 18.00 i eksempelet mitt. Etter synkronisering med Google Calendar blir han flytta til kl 17.00. Inntil problemet er løyst av Microsoft er det eit irritasjonsmoment. Så lenge eg veit korleis eg kan handtere det, kan eg leve med det.

Den store «show-stopper» er tryggleiken til Windows Phone. Den første er førehandsvisning av første delen av meldingar på toppen av skjermen når telefonen er låst. For deg betyr det at du kan lese SMS-koden frå banken og andre utan å låse opp telefonen. I eit scenario der telefonen og passorda dine er stolne, treng ikkje den som har telefonen låse han opp for å få tak i koden som kjem på SMS. Sett på ein anna måte har Microsoft har nulla ut verdien av 2-faktor autentisering ved hjelp av meldingar til telefonen. Eg lurer på kva dei vil kalle dette: Lus eller funksjonalitet. Eg vil kalle det tanketomt og hovudlaust.

Uten at telefonen er kopla til Exchange med policy for kryptering slått på, kan du berre gløyme å sikre dine data med kryptering. Det er ikkje mogleg å kryptere telefon eller sd-kort om du er vanleg privat brukar. Dette er for dårleg Microsoft, jamvel uakseptabelt. Til og med min gamle Nokia N8 med Symbian tilbaud fullstendig kryptering av både telefonminne, fastminne i telefonen og sd-kort.

Konklusjon

Utifrå eit tryggleiksperspektiv har Microsoft gjort eit par solide blunderar som fører til at eg ikkje kan tilrå Windows Phone.

Apple har gode løysingar – iPod nano

Over dei siste åra har eg hatt forskjellige mp3-spelarar. Det starta med ein liten Creative Muvo på 128 MB til eg fekk tak i ein Creative Zen NX med 30 GB hard disk. Han har vore med meg på mang ein tur, men sidan han har ein tradisjonell 2,5″ disk for berbare datamaskiner er han av det tyngre slaget og meir ømfintleg for rørsle. Spelaran fungerer den dag i dag og er fylt til randen med musikk som eg høyrer på kontoret. På turar har eg dei siste åra heller brukt ein Sandisk Sansa e260. Dette er ein liten spelar med plass til microSD-kort som er mykje greiare å ta i lomma eller i handa.

I forrige veke fekk eg ein Apple iPod Nano 8 GB. Dimensjonane er små, langt mindre enn Sandisk Sansa e260. No er ikkje touchskjermen eller dei knøttsmå dimensjonane det største. For meg er det den lette vekta saman med ei solid klype på baksida det geniale. Ved å kunne feste spelaren solid til eit plagg, t.d. i kragen på treningskleda, heng spelaren fast og ikkje slenger rundt i ei lomme. Lydkvaliteten synes svært god. Apple iPod Nano i dagens utgåve er ein genistrek.

Eg har hittil valt å lagre musikken min i FLAC og brukar Mediamonkey. iTunes støttar ikkje FLAC. Det går greitt å synkronisere Apple iPod Nano med Mediamonkey. Det einaste eg må passe på er å starte opp iTunes i etterkant slik at musikken og spelelistene blir korrekt registrert i spelaren. Etter det er det berre å ta nanoen med på tur.

I forhold til krumspringa eg må gjere med Sandisk Sansa e260 eller Nokia N8 er det å starte opp iTunes og lukke det like etter ingen ting. Creative Zen NX er d er så gamal at han berre er støtta i Windows XP eller Linux. Windows Vista eller Window 7 er berre å gløyme.

Nokia N8 og MediaMonkey

Eg har gått ei tid og lurt på å kjøpe ein touch-telefon med det meste som kunne erstatte «ein haug med duppedittar» og enda opp med Nokia N8. Eg såg på fleire modellar som Samsung, HTC, Iphone og Sony Ericsson X10. Ein skulle tru at butikkar i omegn hadde modellar inne slik at ein kunne gjere seg kjent med dei, men her er det for det meste berre utstillingsmodellar som ikkje kan brukast. Youtube og diverse testrapportar har vore til god hjelp for å få inntrykk av korleis dei fungerer. Det enda difor opp med at eg valde å tinga telefonen via nettet.

Valet vart avgjort på gamal vane og gode spesifikasjonar:

Første dagen var det berre å flytte over sim-kortet og legge min gamle Nokia E60 ved sida av Nokia N8 for overføring av kontaktar, meldingar, kalendar osv via Bluetooth. Deretter vart eg sitjande å sjå gjennom Symbian^3 og  konstantere at her var det mykje kjent. Eg slapp å lære noko vesentleg nytt og kunne konsentrere meg om å få sett opp telefonen slik eg ville ha han og gjere meg kjend med funksjonane.

I OVI-Suite modus
Den største utfordringa har vore å få MediaMonkey og Nokia N8 å bli einig om organisering av musikken. Eg lagrar musikken min i FLAC for å ta vare på den originale cd-lyden når eg spelar musikken via berbar pc og eit Behringer USB-lydkort til forsterkar. Nokia sin OVI-suite støttar ikkje dette formatet, så eg må bruke MediaMonkey til å konvertere over til Nokia N8 og MP3 i Lame MP3 sin extreme quality.

Konvertering og overføring går for så vidt smertefritt, men ein får ikkje organisert det slik som Nokia har tenkt seg, som også er rimeleg ryddig med ei lita justering for kronologi. Som standard skulle musikken kome i mappa \Music\Artist\Plate\Spor. Det går greitt med Nokia OVI-Suite ved kopiering av ferdigkonverterte spor, men med MediaMonkey havnar alt på rotnivå. Eg har prøvd alternative tilkoplingsinnstillingar på telefonen, men då vil ikkje spelelistene bli aksepterte sjølv om mappeorganiseringa er ok.

Eg har søkt litt rundt og ser at tilsvarande problem er det visst på andre telefonar og mp3-spelarar. Har sjølv ein Sansa e260 der musikkfilene havnar på rotnivået på minne eller minnekort frå MediaMonkey.

Det er visse fordeler ved å ha telefonen i standard innstilling for OVI Suite over USB. Eg aksepterte i første omgang at MediaMonkey og Nokia N8 ikkje blei einig om organisering av musikk i mapper og undermapper og justerte filnamnet slik: Artist-År-Plate-Spornr-Sportittel på rotnivået. Etter å ha gjort ein del overføringar med MediaMonkey hengde maskina seg opp 2 – 3 gonger under synkronisering. Ingen reaksjon og av-knappen var einaste utveg.

Første gong trudde eg det kom av at eg hadde justert om telefonen så mange gonger at eit eller anna i Windows 7 eller MediaMonkey hadde kræsja. Dei siste gongene beit eg merke til at overføringa til telefonen gradvis gjekk tregare og tregare inntil maskina stod som «pinn i ku-skitt» og  måtte slåast av.

Som USB masselagringseining
Eg tok eit steg tilbake og justerte telefonen om til masselagringseining og sytte for at organiseringa vart sett til \Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel> i spelelista. Musikken havna på rett plass i mapper. Spelelistefilene er vanlege tekstfiler som kan opnast i Notisblokken. Når eg prøver å opne spelelistefilene i utforskaren på Nokia N8, klaga han på at fila var øydelagd.

Det første eg så testa var om telefonen var avhengig av ein stasjonsbokstav for å skjøne kor filene var. Symbian^3 er ikkje Windows, men det var forsøket verd. Det mest naturlege var å starte med bokstaven som minnekortet i telefonen hadde på pcen. Eg endra alle henvisningar frå \Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel> til E:\Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel> i ei speleliste.

Når eg no opna den modifiserte spelelista i utforskaren til telefonen gjekk det greitt, men eg fekk ikkje spele filene. Den neste var å forsøke med andre stasjonsbokstavar. Nokia N8 har 2 områder: internt lager og ekstern lager (minnekort). Eg laga til kopiar av spelelistefila og forsøkte med stasjonsbokstavane C, D og F i tillegg. Med innhaldet i spelelista med referanse til stasjonsbokstav F, slik:

F:\Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel>

fungerte spelelista på minnekortet og eg fekk spele av musikken etter ho.

Konklusjon
Det å ha telefonen i USB-modus har ei fallgruve. MediaMonkey får ikkje informasjon om kva slags filformat telefonen støttar og dersom du brukar FLAC, som eg, må du først justere konverteringsinnstillingane:

I MediaMonkey må ein justere innstillingane for overføring etter eigne preferansar. Eg brukar:

\Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel>

Når synkroniseringa er over må ein opne kvar speleliste som er overført til minnekortet og endre referansen

 • frå t.d. \Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel>
 • til t.d. F:\Music\<Albumartist>\<Dato>-<Album>\<Spor#>-<Tittel>

Når du er ferdig med å justere alle spelelistefilene, koplar du telefonen ifrå og let han oppdatere seg med endringane i musikkbiblioteket.