Når det tek lang tid å logge inn i Windows

Har i løpet av dei siste månadene opplevd at etter ein kaldstart av berbar pc, har oppstarten grått greitt, men når eg loggar meg på ein brukarkonto tek det svært lang tid før eg er inne i arbeidsområdet mitt. Har opplevd det før på andre maskiner og har mekka litt med tenester i Windows for å få det til.

Både i Windows Vista og Windows 7 er det minst ei teneste som ikkje er nødvendig: ReadyBoost. Alle maskiner er i dag så godt spesifiserte at ein ikkje treng bruke minnekort eller –pennar for å hjelpe til med å auke ytinga i Windows. Denne tenesta treng ikkje lastast og kan enkelt deaktiverast.

Ei anna teneste som eg har stussa litt på er Superfetch. På papiret skal det fungere glimrande, men erfaringane mine er miksa. På ei maskin med små ressursar på deaktiverte Superfecth og etterpå virka ho betre. Etter ein del månadar opplevde brukaren at det tok svært lang tid å få starte Windows og kome inn på skrivebordet. Ikkje kunne eg finne noko feil i loggar. Tenkte at kanskje det var ei av dei dektiverte tenesten som kunne skape problem. Mellom anna vart Superfetch reaktivert og maskina starta på nytt. Maskina vart faktisk vesentleg raskare av dette. Ikkje veit eg kvifor, når den ved deaktivering av tenesta ikkje synte problem. Men ein kan aldri vite om ein eller anna justering i ei oppdatering har utløyst noko som har ført til at Windows tek ekstra tid å starte sidan ein ikkje følgjer “standard prosedyre”.

Så er det tilbake til den berbar eg har i dag. Den har så gode spesifikasjonar at eg ikkje har sett det som nødvendig å deaktivere unødige tenester i Windows Vista. PCen er heller ikkje ein pc som har veldig statisk programvare. Her blir det installert, avinstallert og oppdatert heile tida. Det einaste eg har sett til manuell oppstart frå automatisk er to tenester knytt til ein Oracle database. Syntes det var betre å starte dei når eg av og til har bruk for databasen enn at han heile tida skal ligge å ta ressursar. Sidan han ikkje er ein del av Windows, har eg ikkje tru på at den skaper problem.

superfetch og readyboost

Eg søkte litt på nettet om at innlogging i Windows som tok svært lang tid. Eit av tipsa var at Superfetch kunne skape problem. Det første eg gjorde var å deaktivere tenestene ReadyBoost og Superfetch. For å gjere det må du om Kontrollpanelet, inn på System og vedlikehold og dobbelklikke på Tjenester. Her må du finne dei i lista, dobbelklikke på oppføringa og setje oppstarttype for ReadyBoost og Superfetch til Deaktivert.

Under C:WindowsPrefetch finn ein filer som Superfetch og ReadyBoost brukar. For å få fekk evt. problem her, merke eg alt og sletta dei. Vær svært merksam på at du er inne i katalogar som høyrer til operativsystemet. Sletting av feil filer og katalogar kan medføre at Windows ikkje vil starte att. Sørg for at du alltid har backup av dine data og evt. heile systemet før du prøver deg på noko.

Deretter tok eg ein restart av maskin. Det var som om å få ei ny maskin. Innlogginga var rask.

Sidan eg hadde rydda opp i C:WindowsPrefetch, valde eg å gå inn att på kontrollpanelet og aktivere Superfetch att, restarta maskina og logga meg inn. Innlogginga var like rask som utan Superfetch.

Konklusjon
Det tyder på at det har vore eit eller anna i C:WindowsPrefetch som har skapt problem for Superfetch og/eller ReadyBoost. Opplever eg tilsvarande problem seinare vil eg:

  • om Kontrollpanelet,
  • inn på System og vedlikehold
  • inn på Tjenester,
  • deaktiverea og stoppe Superfetch og ReadyBoost,
  • slette alle filer og katalogar i C:WindowsPrefetch
  • reaktiverte Superfetch og evt. ReadyBoost
  • restarte maskina.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.