Om

28.09.2010 flytta eg frå Live Spaces fordi det skulle leggast ned.