Om

28.09.2010 flytta eg frå Live Spaces fordi det skulle leggast ned.

Med unntak av 3 år (seinhaust 2004 – 2007), har eg hatt sider på nett sidan før tusenårsskiftet.