Ikkje antenneproblem

ac-3160Etter å ha flytta på router fekk maskina til ei av jentene problem. Sidan dei går på same skule med same utstyr, var det svært merkeleg at den eine maskina hadde sterkt signal på same staden som den andre miste signalet.

Maskinene har eit Intel AC-3160-kort internt. I utgangspunktet eit rimeleg kurrant kort. Eg opna service-luka og sjekka at antennekablane sat fast (1 og 2 på bilete). I første omgang tenkte eg at det kunne vere brot ein eller anna stad på antennekabelen som strekker seg frå under maskina opp og rundt skjermen. Litt seinare på kvelden søkte eg på nettet og kom over eit innlegg på eit forum der ein kar med ei maskin frå Toshiba med same kortet hadde same problemet. Han hadde sendt maskina på service og det viste seg at nettverkskortet var problemet.

Tidlegare i vinter kjøpte eg eit Intel AC-7260-kort for å få samla sum på ein handel over fraktfritt beløp. Planen var å skifte ut kortet i ei anna maskin. Dessverre «likte ikkje» maskina kortet så det har vorte liggande.

No har maskinene som er kjøpt etter avtale med fylkeskommunen 3 års garanti, men då må maskina sendast til Bergen for service. Utan eit sentralt arbeidsverktøy i skulekvardagen i eit par til tre vekers tid seier det seg sjølv at terskelen er høg for å sende inn. No skal eg ikkje dra ein lang diskusjon om kor servicevenleg det er. I første omgang såg eg for meg ekstra små nettverkskort som kan stå i USB-porten. Desse vil stikke ut ørlite og er ein uheldig kan ein skade hovudkortet til maskina om uhellet er ute.

Sidan eg er nevenyttig med datamaskiner, bestemte eg meg for å utføre servicen sjølv og setje inn det kraftigare Intel AC-7260-kortet eg hadde liggande. Det er ikkje vanskeleg og for dei som ikkje er van er det komplett rettleiing på Youtube. Det viktigast er å koble frå straum og ta vekk batteriet. Når alle straumkilder er borte, trykk du eit par gonger på startknappen for å tappe restenergi i kretsane før du byrjar.

hppro430gservice

Du lausnar to skruer på serviceluka, skyv ho fram ca 1/2 cm og løfter ho bort. No er det berre å løfte/kople antennekablane frå nettverkskortet, skru ut to skruer det er festa med og ta ut kortet. For å setje inn nytt kort er det berre å følge motsett rekkefølgje.

Når maskina var sett i hop at, starta eg ho og Windows oppdaga det nye kortet og installerte nødvendige drivarar. Signalkvalitet va no mykje betre. På staden der maskina med deg gamle kortet ikkje kunne sjå nettverket i huset, hadde det nye kortet svært godt signal. I tillegg såg det mange nettverk i nabolaget som det gamle kortet ikkje hadde ensa i det heile.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.