Velkomen etter …

Eg har følgt med utviklinga som følgje av Schrems II-domen med påfølgande retningslinjer og domar. Det overraskar meg ikkje at ting fell på plass slik eg såg det for meg. Av og til fleipar eg med at det er to måtar å gjere ting på: Min måte og feil måte. Her slår det til igjen. Du kan lytte gjennom det siste webinar til advokatfirma Fieldfisher:

Dei går mellom anna inn på den siste avgjerda i Austerrike på bruk av Google Analytics. Greit at anonymiseringfunksjonen til Google Analytics ikkje vart brukt. Hadde den vorte brukt ville det framleis vore Google som hadde strippa det siste talet i IP-adressa før ho vart lagra. Ergo hadde Google handsame personinformasjon (IP-adressa) i klartekst, som er i strid med råda frå EDPB (personvernrådet i EU).

Representantane frå Fieldfischer har lita tru på at USA kjem til å endre sine lover/reglar, men dei har tru på at EU og USA vil få på plass Privacy Shield 2.0. Det er her det kollapsar for meg. Ein advokat eller jurist må for f**n vite at ein ikkje kan avtale seg rundt lover. Det er difor vi har både Schrems I og Schrems II-domane.

Dersom EU og USA skulle forhandle fram ei Privacy Shield 2.0-avtale, skriv ho ut på smalt, mjukt papir, rull det saman og bruk det som toalettpapir. Du kan òg vente på ein Schrems III-dom som pulveriserer Privacy Shield 2.0. Som eg har sagt tidlegare er det berre ei løysing på denne gordiske knuten, USA må endre sitt lovverk.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.