Nok ein meingslaus debatt på Redaksjon EN

Dagens tema er noko så viktig som bensinpris i Noreg.

Vi har hatt gode lønsøkningar og låg arbeidsledigheit dei siste åra, og så tåler vi ikkje ein pris på 13-14 pr liter? Folk har store hus, fleire bilar, heimekino, pcar, klede, dyre feriar og gjerne hytte og/eller båt. Vi har aldri hatt det betre. No kan til og med dessertgenerasjonen gå av med AFP ved 62 år og i tillegg halde fram i full jobb med full løn. Dessertgenerasjonen bygde hus når moms vart innført og fekk refundert momsen. Renta var statstyrt og langt under prisstiginga slik at prisstiginga åt opp lånet deira. Foreldrene deira sleit seg ut for å bygge opp landet sidan 30-talet og etter krigen. Dessertgenerasjonen klagar over at dei er utslitne. Dei veit vel ikkje kva utslitne er. Når ein fekk innført alderspensjon ved 67 år, var vel levealderen noko over 70 år. La oss sei 73 i snitt for menn og kvinner. Det var ikkje mange år før snittnordmannen vart lagt under torva. Oppteninga var ikkje stor og mange var minstepensjonistar. Totalkostnaden vart ikkje høg.

SSB sin befolkningsstatistikk avslører at levealderen har endra seg gradvis. I 2006 kunne nyfødte jenter forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. For tjue år sidan (1986), var dei tilsvarende tala 79 og 73 år. Går ein person av med pensjon ved 62 år, kan ein forvente at vedkomande i snitt vil gå 18 år på pensjon. 18 år kontra 6-7 år er mykje. Dei som kjem til å betale rekninga er meg og deg og våre barn. Ikkje kom med at vi brukar oljefondet til dette for det gjer vi. Er det rett bruk av oljefondet?

Politikarane har store vyer om at vi skal bygge opp ei kunnskapssamfunn. Foreldre går med stjerner i augene og forventar at avkommet skal gå lenge og vel på skule og få seg viktige, godt overbetalte stillingar med store moglegheiter for vidare utvikling og sjølvrealisering. Eg berre spør, kven skal utdanne desse? Er vi villig til å betale slik at dei beste utdannar våre håpefulle? Er lærarjobben noko samfunnet ser på som eit kall? Sang ikkje nokon om «losing my religion» for nokre år sidan? Er det ikkje marknaden som styrer? Kvifor skal ikkje marknaden styre dei som vi vil skal bygge Norge til nye høgder? Er Noreg på veg til å bli som Spania etter alle erobringane og plyndringane for fleire 100 år sidan? Når alt er brukt opp, sit vi att som fattiglus utan å ha investert noko for framtida.

Redaksjon EN må vere NRK sitt absolutt dårlegaste program. Til og med finsk fjernsynteater er betre. Debattane er populistiske og direkt førande. Naturlegvis vil alle ha billegare bensin. Ingen vil betale meir enn nødvendig så heile tema er ledande. Helst skulle ein hatt det gratis. Ein skulle ikkje hatt behov for å gå på jobb. Ein skulle hoppa i fallskjerm, klatra Mount Everest og alt anna uvesentleg. Kom an gi Dykk!!!!!!! Her svelt folk i verda fordi matprisane, ifølgje Al Jazerah, har auka ein 4 gonging i fattige land sidan år 2000. Var det ikkje på Haiti ein laga sølekaker og åt for å stille svolten? Om bensinprisen er 13, 15, 16 eller 17 bør vi gi blanke i.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.