Gjenbruk av gamalt utstyr

Til jul fekk eg overlevert eit gammalt «vrak» som har samla støv i vel eitt år. Maskina var ein gong rimeleg spenstig, men i dag er ho ikkje mykje å skrive heim om. Systemet består av:

 • AMD Athlon XP 2100+
 • 512 MB ram
 • Nvidia Geforce 4 Ti 4200 grafikkort
 • 80 GB HD
 • CD-brennar
 • stort kabinett

I dag er det ikkje mykje musklar. Ikkje har eg Windows-lisens til ho heller. Men erfaringane så langt med Windows XP syner at det eser ut. Programma i dag er større og tyngre. 512 MB ram er eit absolutt minimum for å få XP til å svive rundt. Kanskje fins det system med mindre krav?

Ubuntu har eg testa i ulike versjonar dei siste åra. Det har vore enkelt å få installert og ein har tilgang til all programvare ein måtte ønskje frå «brønnane/depota» til leverandøren. Ubuntu har lagt på seg over tida den også. Ein bør helst ha 512 MB ram for å køyre standardversjonen med det grafiske grensesnittet Gnome. Men det finst ein avart som brukar Xfce som er eit grafisk grensesnitt som skal vere ein del lettare. Denne distribusjonen blir kalla Xubuntu.

Eg lasta ned siste versjon, Xubuntu 8.10, men fann fort ut at ein hadde endra måten Ubuntu/Xubuntu fann fram til type skjerm på frå 8.04-versjonen. Dette hadde negative konsekvensar for mitt oppsett. Etter det eg forstår er det visse problem med å oppdage skjermar som er kopla til maskiner via standard VGA-kabel. Med Nvidia sin drivar kunne eg maksimalt få 640×480. Utan denne drivaren kunne eg få 800×600. Eg fann ingen grafiske verktøy til å justere dette, så eg valde å nedgradere til versjon 8.04 LTS. LTS betyr long time support. Versjonen er frå april 2008 og vil bli vedlikehalden i 3 år, i motsetning til versjon 8.10 som er ein korttidsversjon.

8.04 vart installert frå CD slik at han bruker heile disken. Mitt trådlause 3com USB-kort vart funne og eg fekk lagt inn nøkkel for nettverket. Deretter er nokre ting som må på plass aller først:

 1. cden inneheld ikkje komplett språkstøtte – få på plass all norsk og engelsk støtte
 2. oppdater ubuntu/xubuntu
 3. aktivere Nvidia-drivar eller anna spesiell drivar (det vil kome opp eit spørsmål om det i løpet av punkta over)
 4. opne ein terminal og køyr sudo gksu displayconfig-gtk for å få på plass rett skjerm dersom han ikkje er korrekt oppdaga.
 5. gå inn på innstillingsbehandler og juster skriftsstorleiken dersom han er for liten. Storleik 9 på ein 20″ skjerm med 1600×1200 vart i det minste laget for meg. Eg stilte han opp til 11.
 6. installer via terminal nøkkelringadministrator via terminal/kommandoline med sudo apt-get install libpam-gnome-keyring for å sleppe mas om passord når du skal bruke trådlaust nett. Som standard vert WPA/WEP-nøkkel lagra i ein nøkkelring som ein bør ha eit passord på og du blir bedt om dette passordet kvar gong du skal ha tak i nøkkelringen.

No er det vesentlege på plass. Det er berre å sjå gjennom start-menyen og finne program som er lagt inn. Dersom du saknar eit eller anna er det berre å bruke Legg til/Fjern… under System på start-menyen for å få på plass det du vil ha. Eg tilrår i det minste at du for Xubuntu:

 • Installere OpenOffice.
 • Bruker Pidgin som messenger (Live, Yahoo, AOL, ICQ m.m.)
 • Installere Micrsoft Core fonts-pakken for at t.d. Times New Roman, Arial m.m. skal visast korrekt i Linux.

Når eg har logga på Xfce, brukar systemet berre rundt 128 MB minne. Då har eg også aktivert fildeling via samba. Antivirusprogramvare som i Windows XP dreg på seg 50 – 100 MB, kan ein berre gløyme. Virus for Linux er framandord. Sjølv om nettlesaren Mozilla Firefox dreg på med vel 100 MB, er det god plass til andre program som OpenOffice, Gimp (grafikk/teikning), Mozilla Thunderbird (e-post) og litt anna samstundes. Eg merkar ingen aggresiv diskaktivitet for at systemet skal veksle ut/inn data frå platelageret. Maskina held nok nokre år til med dette oppsettet.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.