(X)ubuntu og kryptert heimekatalog (/home)

Eg testa speglkopiering av disken på min Compaq HP Mini 730eo med ein treg Intel Atom N270 prosessor. For å få det til å gå raskast mogleg er det lurt å nulle ut ledig plass. Det er ikkje vits i at verktøya kastar vekk tid på å pakke restar av filer som er sletta eller tilfeldige data som måtte ligge att på ei testmaskin.

Eg hadde sett opp Xubuntu 10.04 med passord for å logge på og kryptere alt innhald heimemappa. Berbare pcar som er mykje med på reis bør alltid krypterast slik at uvedkomande ikkje kjem til data dersom maskina forsvinn. Eg testa eit skript som skulle generere ei lita og ei stor fil med nullar i heimekatalogen. Under testinga la eg merke til at det var veldig treg skriving til disken. Når skriptet fungerte som det skulle, flytta eg det over til ein katalog som ikkje var kryptert. Nei, eg kunne ikkje køyre skriptet i heimemappa mi. Den underliggande krypteringa ville føre til at ledig plass på disken vart fylt med tilfeldige data og ikkje nullar. Eg testa skriptet att i den nye plassering og så vesentleg skilnad i ytinga.

Her er skriptet eg nytta for å vurdere skilnad i hastigheit:

rm *.txt
dd if=/dev/zero of=kort.txt  bs=1M  count=500
dd if=/dev/zero of=lang.txt  bs=1M  count=2000

Den første lina fjernar eventuelle txt-filer i mappa skriptet køyrer i. Den andre lina lagar ei fil med namnet kort.txt med nullar på ca 500 MB. Den siste lina lagar ei fil med namnet lang.txt på ca 2 GB. Resultat av dei ulike køyringane:

I ukryptert mappe

524288000 byte (524 MB) kopiert, 11,0566 s, 47,4 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 60,5938 s, 34,6 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 10,5128 s, 49,9 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 58,0929 s, 36,1 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 9,88656 s, 53,0 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 60,076 s, 34,9 MB/s

I kryptert heimemappe

524288000 byte (524 MB) kopiert, 46,9183 s, 11,2 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 186,47 s, 11,2 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 45,9577 s, 11,4 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 190,433 s, 11,0 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 45,7656 s, 11,5 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 184,776 s, 11,3 MB/s

Det er ein vesentleg reduksjon i skrivehastigheit i den krypterte heimemappa.

Fullstendig kryptert disk
(Dette er berre tilgjengeleg på alternativ installasjon-cd av dei ulike Ubuntu-variantane.)

524288000 byte (524 MB) kopiert, 23,5097 s, 22,3 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 129,156 s, 16,2 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 27,1944 s, 19,3 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 127,024 s, 16,5 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 23,0415 s, 22,8 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 129,141 s, 16,2 MB/s

Også her er det ein vesentleg skilnad mot ukrypterte data.

Det kan sjå ut til at ein fullstendig kryptert disk er raskare enn kryptert heimemappe, men då må ein hugse på at heile systemet er kryptert som fører til at alt blir like tregt. Med kryptert heimemappe er det berre dine personlege filer samt filer med innstillingar og data til ulike program som blir lagra kryptert og påvirka av den lågare farten. Programfiler og modular osv ligg i ukrypterte mappestrukturar og vert lasta med maksimal fart.

Konklusjon
Skal du velje ein av delene bør du velje kryptert heimemappe.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.