Tur: Kleppa til Vålamyri

VålamyriVålamyr er eit lite vatn eller kanskje rettare sagt eit tjern som ligg bak Høgehaug. Frå Kleppa følgjer du traktorvegen i nesten 1 km til der han gjer ein krapp sving og du har tre retningar å gå i. Mot sør går du opp til Høgehaug. Mot nord svingar vegen tilbake mot Øvstestølen. Om du held fram vestover eller rett fram i svingen, kjem du inn på stien som går i retning Hamrestølen. På vegen dit passerer du i skogen over Vålamyri.

Frå du forlet skogsvegen i svingen, går du inn i myrområde. Til Vålamyri er det like over 900 meter og halvparten av stien går gjennom fuktig myr og gras. Når du kjem til granskogen, vil du etter eit kort stykke kome til tydeleg skilting som peikar deg ned mot leirplassen ved Vålamyri. Det er 100 meter ned og du vil sjå nokre gamle plastfiller som er knytt på greiner i trea. Du vil skimte grasvegetasjonen nede i Vålamyri gjennom trea.

Nede på Vålamyri finn du benker sett opp og bålplass. Det kan hende at det er spent opp ein gapahuk under trea. Pass på når du nærmar deg vatnet eller tjernet. Prøv å gå på tuer og hald eit auga med kor du set foten. Å gå to kilometer tilbake til Kleppa i suppande blaute sko er vel ikkje fristande?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.