Kva vil vi egentleg?

Sognekraft har arbeidd med å legge til rette for etablering av eit datasenter halvveges inn Huksdalen, i ytre delen av det som var Leikanger kommune. Dette er eit anlegg som ville ha lege langt frå folk, ikkje forureina, ikkje støya ned naboar eller vore til sjenanse for ålmenta. Men det er ikkje bra nok. Nei, her skal alt vera som før. Tenkjer eg let denne henga:

– Om kommunane og dei folkevalde seier nei til å nytta kraftressursane våre til å skapa arbeidsplassar på denne måten, og meiner dei heller bør etablerast i meir sentrale strøk, så er det eit tydeleg signal me sjølvsagt rettar oss etter.

Terje Bakke Nævdal, dagleg leiar Sognekraft

One thought on “Kva vil vi egentleg?

  1. Så forbaska mange arbeidsplassar blir det ikkje av dette på lang sikt – tilrettelegging av grunn etc. vil i bestefall bli utført av lokale som skapar inntekter til den lokale skattekassa – men ikkje på lang sikt. Her kan ein berre sjekke kor mykje som blir lagt igjen hos f.eks Bluefjords i Gaupne.

    Men Nævdal har eit poeng – enten blir straumen som er produsert i kommunen nytta lokalt, ellers så blir den solgt til høgstbydande. Og viss det gagnar lommeboka til dei busette i kommunen i form av lavare nettleige – så er det vinn-vinn.

Legg att svar til Håvard Kristiansen Avbryt svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.