Vrøvl, Microsoft

Las artikkelen på Digi om Stockholm som finn det problematisk å ta i bruk Microsoft 365-portefølgjen som følgje av Schrems II-domen og gjeldande lovheimlar for etterrertning i USA. Eg har skrive ein del innlegg om dette i løpet av fjoråret. Spesielt er FISA 702 problematisk, men også Cloud Act blir drege fram.

Kort sagt kan Microsoft, som Electronic Communication Service Provider, bli pålagt å hente ut informasjon dei har lagra på eit ikkje-amerikansk individ utan å sei ifrå eller la vedkomande få moglegheita til å motsetje seg utleveringa. Kor informasjonen er lagra i universet er likegyldig. Den same problemstillinga gjeld andre skyleverandørar som kjem inn under definisjonen Electronic Communication Service Provider. Du får ikkje poeng for å gisse Google eller Apple.

Det som får blodet til å koke litt her er når Microsoft prøver å skyve denne problemstillinga under teppet:

Teknologi- og sikkerhetsdirektør Ole Kjeldsen sier til teknologiavisen at de har jobbet målrettet for å beskytte europeiske kunders privatliv. 

Han konstaterer at skytjenestene deres er i tråd med Schrems II-dommen.

Den siste setningen er rett og slett vrøvl, sprøyt, feberfantasi, usannheit og/eller rein løgn. Det endrar ikkje det fakta at Microsoft, som amerikansk selskap, er underlagt amerikanske lover der dei kan bli pålagd å levere ut data på eit ikkje-amerikansk individ. Microsoft står over for å eit dilemma: Dei kan velje å bryte amerikansk lov eller europeisk lov. Ein kan ikkje avtale seg rundt lover. Det er lett å konkludere med at Microsoft vel å ikkje bryte amerikansk lov. Her finn du statistikken på forespørslar/ordrar dei har handsama gjennom åra.

Microsoft 365, der du kan sjå informasjon i nettlesaren, f.eks. Office Online, betyr at informasjon vert handsame i klartekst. Det som vert vist til deg i nettlesaren er klartekst transportert til og deg i ein kryptert kanal over internett. Sjølv om informasjonen blir låst ned eller kryptert når den blir lagra hos Microsoft, betyr det at Microsoft har tilgang til nøkkelen for å låse opp informasjonen.

Det kan vere greit å ha på minne at «sky» er berre eit ord for nokon andre sin(e) datamaskin(er)!

Foto av Manuel Geissinger frå Pexels.com

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.