Deler rekneark for ballturneringar

KM-GD-miniSidan 2013 har eg vore engasjert i kvalifisering til kretsmeisterskap for fotball og resultaservice for Syril. Eg har eg nytta det som har vore tilgjengeleg for meg, Google Sheets. Alle forstår rekneark og deling over internett med dei som sit i sekretariatet i løpet av turnering er enkelt.

Det byrja heilt enkelt med registrering av resultat, manuell registrering av mål og poeng i tabellar. Dei siste åra har det gått over til å bli automatisk utrekning av poeng og målskilnad (scora mål – mål slept inn). Ein treng berre registrere inn scora måla for heimelaget og bortelaget. Resten blir rekna ut. Det siste ein gjer, når alle resultata for ein klasse er klare, er å rangere dei (1,2,3) avhengig av kor mange som går vidare til slutturneringa i sin klasse.

Om det er nokon som har treng eit slikt rekneark, kan du hente malen her.

Det er tre faner: Dag 1, Dag 2 og Tabellar. Det er plass til 60 kampar kvar dag. Om turnering blir spelt i ein hall med 1 kamp om gangen, skal det vere meir enn godt nok. Det kan godt vere mogleg at du greier deg med det i ein hall delt i to, med to kampar spelt samtidig.

Legg merke til at kolonnene mellom G og L på arka Dag 1 og Dag 2 er skjult. Kolonnene  inneheld formlar som reknar ut poeng og måskilnad.

Dersom du finn på å utvida arka med fleire kampar, set du inn dei ekstra radene over den siste kamplina (kamp 60). Årsaken er at då blir og området for oppslaga i formlane i Tabellar-arket utvida. Deretter kopierer du siste kampnummeret (formelen) frå inn i dei nye tomme cellene i Kamp-kolonna samt den siste lina. Deretter plukkar viser du kolonnene mellom G og L og kopierer formlane i lina over dei tomme til dei tomme. Når det er gjort, skjuler kolonne H, I, J og K igjen. Legg du til nye under kamp 60, vil desse cellene ikkje bli med i utrekninga i arket Tabellar.

Pass på at namna i kampoppsettet er identiske med namna på laga du skriv inn i tabellen. Resultatet blir rekna ut basert på eit oppslag av namnet i tabellen i kampoppsettet. Er det skilnad nokon plass på ei oppføring, vil ho ikkje bli med i utrekninga. Google Sheets er pinleg nøyaktig og tek ikkje «Syril» for «Syr il».

Nytt år og nye planar

Året har ikkje starta bra. Vinteren virkar flau og veit ikkje heilt om han skal gjere seg til kjenne. Planane var å få gått opp ein del vinterturar, men ikkje noko av enno sidan dei vil ligne på ein vår- eller hausttur.

Eg har lova å gå opp turen til Kjeringafjell på ski med kamera. Dronevideoar viser berre eit luftperspektiv, det er noko anna å følgje meg i 2-3 timar og få med deg all natur og utsikt. Eg må ha minst 1/2 meter med snø til på Kleppa og over. Det er ikkje vits å presentere skituren til Kjeringafjell med å starte på grus og ta på seg skia på Øvstestølen eller ved damefall. Nedsiglinga blir heller ikkje grasiøs om terrenget ikkje er dekka godt med snø.

For 2020 planlegg eg å filme ein del turar minutt for minutt. I stadenfor at eg «rasar» framover vegar og stiar i alt frå 30 ganger til 10 ganger normal fart, blir du med meg i tilnærma vanleg tempo. Eg må gå turen litt rolegare enn normalt, sidan eg må passe på at kamera skal vere nokolunde roleg. I tillegg må eg stoppe å filme utsikt, elver, bekkar eller andre interessant ting i naturen.

Eg såg over arkivet med råvideo i dag og fann ut at eg hadde liggande minutt for minutt-video av vintertur til Skagasete og Geitadalen etter traktorvegane i Njøsadalen frå mars 2019. Eg merkar at det blir ein del meir arbeid med å redigere videoen når alt er i normal hastigheit. No har eg klokka inn over 5 timar på å turen fram til Geitadalen, så langt som vegen går inn i Njøsadalen. Eksporten av videoen i 4K og fine fargar, som er på over 1 timer, stipulerer maskina til 30 minutt, og maskina er så godt som maksa ut:encoding
5 timar er berre første utkast av videoen. Eg må sjå over, småjustere flyten, fargejustere, vurdere å stabilisere nokre klipp og om eg skal legge på musikk før den kjem ut på Youtube. Å finne musikk til over 1 time film vil ta tid. Eg reknar med å bruke minst 3 ganger så lang tid på det endelege produktet.

Hyggeleg gjensyn med året 1983

I julehelga har den unge Youtube-kanalen Spectrum User vore aktiv. Først juledag kom det ein video over det dei meinte var dei beste spela frå 1982 til ZX Spectrum. Mangt eit minne var å finne i den videoenFor eit par dagar sidan kom det ein ny video med dei beste spela frå 1983:

Her var det endå fleire minner. Eg får ta dykk med inn i barndomsminna minna mine.

Atic Atac (video) er eit av spela som blir nemnt når ein snakkar om ZX Spectrum. I spelet skal du samle saman bitane til ein nøkkel som slepp deg ut av borga. Her er det mange rom å utforske og ditto fiendar som vil ta ein bit av deg. Du kan spele som tre ulike karakterar med ulike styrker. Dette spelet investerte eg ein del tid i, det skulle overvinnast. Eg har notert meg at dette er det første større spelet eg spelte til endes eller runda, som ein seier i dag.

De som er yngre har nok stifta kjennskap til spel frå dei som stifta selskapet Ultimate Play the Game, to brør Tim og Chris Stamper. I 1985 stifta dei selskapet Rare som har lansert mangt eit kjent spel for ulike plattformar. Siste kan nemnast Sea of Thieves til Microsoft Xbox, men mange vil nok hugse klassikarar på Nintendo-plattformane som f. eks. GoldenEye 007Banjo-KazooiePerfect Dark eller Donkey Kong Country.

Chucki Egg (video) har eg nett spelt, men det fanga ikkje interessa noko vidare. Kanskje har det noko med at eg synes «stige og plattformspel» er kjedelege. Tolmod har aldri vore mi sterke side.

Derimot er Death Chase (video) høgt oppe på mi favorittliste. Det er viktig å setje spelet i tida sin kontekst. I 1983 kom den tredje Star Wars-filmen – Star Wars: Jediridderen vender tilbake. Death Chase liknar på jakta gjennom skogane på Endor (skogplaneten til Ewokane). I Death Chase køyrer du motorsykkel og skal ta ut ulike mål som andre motorsyklar, tanks og helikopter samstundes som du navigerer deg gjennom skog. Første prioritet er å halde seg i livet ved å unngå i trea som kjem mot deg i rasande fart. Som med Atic Atac er dette eit av spela som eg runda. Det mest interessant, om eg ikkje hugsar feil, var at dette var eit spel på under 16 kB (16 384 bytes). Ha det på minne når vi snakkar om spel som i dag på rundt 100 GigaBytes (100 000 000 000 bytes).

Jet Pac (video) var også ein klassikar levert av Ultimate Play the Game. Samle saman deler til ein rakett, fyll han opp med drivstoff før du reiser vidare. Enkelt og kanskje litt for repetivt for meg. Det blir ikkje det same som å rase gjennom skogen på motorsykken som i Death Chase eller leite rundt i ei stor borg i Atic Atac.

Manic Miner (video) er også ein av klassikarane til ZX Spectrum i genren «stige og plattformspel» som eg aldri blei fanga av. Eg gjorde mine foresøk på kome gjennom 20 ulike skjermar, men milimeterjustis kravde sitt. Eg gav opp etter å ha kome nærare 10 skjermar ut i spelet.

Penetrator (video) minnes eg også. Dette er ein «Scramble«-klone, men eg trudde at spelet var eldre enn 1983.  Eg ser på worldofspectrum at dei første annonsene dukka opp i slutten 1982 og vurderingane kom på nyåret i 1983. Eg har spelt det, men det fenga ikkje meg noko stort. Heilt OK som tidsfordriv, men ikkje noko meir.

Derimot mines eg Wheelie (video) godt. Det å handtere motorsykkelen for å kome rundt dei ulike skjermane/løypane var svært tilfredsstillande. I nyare tid har vi spel som Trials som liknande spel, men Wheelie er meir primitivt når det skal passe innafor 48 kB. Underhaldningsverdien var likevel minst like stor som for Trials.

Ant Attack (video) har eg eit spesielt forhold til. Eg sende inn svar til ein konkurranse i eit engelsk tidsskrift, som eg trur var Computer and Video Games. Like fort som svaret var lagt i ein sirleg utfylt konvolutt med rett porto og sendt, var det gløymt. Ei tid etterpå dukka det opp ein konvolutt, frå England, med ein kassett med Ant Attack som premie. Historien bak Ant Attack og instruksjonar vart lest nøye. Det spesielle med spelet er at det foregår i ei isometrisk verd i 3D. Du kan gøyme deg bak vegger eller hopp opp på ulike platå og vegger. Du må inn i ein by for å hente ut folk som er fanga der. Rundt om spring store maur som du og dei du skal redde må unngå. Du kan ekspedere maurar med eit begrensa mengd med granatar, men desse må ikkje kastast for nær menneska du skal redde. Ant Attack er også eit av spela eg spelte til endes.

Min spede start som «gamer» på datamaskin

No må vi skru tida tilbake til tidleg 80-tal. Eg er ikkje sikker på om vi snakkar om 1982 eller tidleg 1983, men det var på den tida eg fekk ZX Spectrum 48k. I dag kom det ein video frå Spectrum User på Youtube som vekte mangt eit minne:

Spela 3D Tanx (video), Arcadia (video) og Horace goes skiing (video) var dei aller første eg spela på maskina.

3D Tanx var enkelt. Det var snakk om å lære seg kor høgt ein skulle heva løpet og finne det perfekte tidspunktet for å skyte. Når du hadde knekt den nøtta, var spelet enkelt og kunne nok fort opplevast som kjedeleg.

Arcadia var eit tradisjonelt skytespel av typen Galaxian, som eg hadde sett på kafeteriaer og tivoli åra før. Det vart aldri nokon favoritt for min del, men noko underhaldning fekk eg no ut av det.

Horace goes skiing derimot synes eg var meir underhaldande. Krysse vegen, hente seg ski, tilbake over vegen og deretter ta seg ned skibakken og passere gjennom portane utan å treffe tre med meir.

Men i samlinga frå 1982 er det eit spel som overskuggar alt anna: Chequered Flag (video), Formel 1 i 3D. Her kunne eg køyre på ulike baner rundt om i verda, prøve å setje rekordar medan eg unngjekk ting i bana, ta pitstop og fylle bensin med meir. Det var ikke andre bilar på bana. Du skulle køyre mest mogleg perfekt for best mogleg tid. Som i dagens spel kunne du velje mellom manuell eller automatisk girkasse. Med manuell girkasse måtte ein vere forsiktig, Køyrde ein for lenge på for høgt turtall, sprengde ein motoren. Fordelen var at ein manuelt gira bil var litt raskare.

GPU-støtta eller rein programvarekoding av video?

Koding av video er tungt for datamaskiner. Med 4K oppløysing og 60 bilete i sekundet, er det store mengder med data som skal handsamast. Legg til overgangar, tekst, lydjusteringar med meir, kan det bli store endringar som skal pakkast ned i ein handterbar fil.

Når ein arbeidar med video på moderne maskiner, har dei (som ofte) ekstra støtte for koding (og dekoding) av video i grafikkortet. Intel har Quick Sync, Nvindia har Nvenc og AMD har VCE som avlastar prosessoren. Fordelen under redigering er at tung video flyt og det er lett å redigere og sjå over det du lagar. Når alt er klart og skal eksporterast, går også eksporten vesentleg raskare.

Eg hadde noko råvideo i 4K, H.265-format liggande frå Sognefjordrennet 2019. Eit greit prosjekt for å teste den nye maskina for videoredigering. Lengda på videoen enda opp 16 minutt og 33 sekund.

Når ein skal eksportere eller omkode til andre format, merkar ein kor tungt det er å få lagre den endelege videoen. I mitt eksempel eksporterte eg frå ShotCut sluttprosjektet til H.264, «lossless MP4», for å ta vare på mest mogleg kvalitet. H.264 er eit eldre og lettare format som vil ha mindre innverknad på omkodinga til H.265.

Over 16 minutt med video enda opp med ei fil på 33,6 GB. Handbrake vart nytta til å omkode fila til «Matroska H.265 MKV 2160p60″. Storleiken på filene vart som følgjer:

H265_gpu_software

Fila som er koda med støtte av grafikkortet/Nvenc (Nividia Geforce RTX 2060) er nesten 5 gonger så stor som fila som er koda ved hjelp av prosessoren og H.265-algoritma i Handbrake. Skilnaden i tidsbruk er endå større, motsett veg:

 • H.265 med Nvenc: 15 minutt og 29 sekund
 • H.265 utan Nvenc: 1 time 55 minutt og 9 sekund

Det tek nesten 8 gonger så lang tid om berre prosessoren skal stå for omkoding til H.265. Ha på minne at eg nytta ein AMD Ryzen 7 3700X med 8 kjernar som samla sett kan køyre 16 samtidige (kalkulasjons)trådar. Skilnaden bør bli større om du har ein svakare prosessor.

Når det gjeld kvalitet, rangerer Handbrake dei ulike formata for koding slik:

 1. x265 and VP9
 2. x264
 3. Hardware encoders (AMD VCE, Intel QSV, Nvidia NVENC)
 4. VP8

Eg har ikkje 4K-skjermar eller -TV. Videoane vert lagt ut på Youtube. I mine auge er det ingen vesentleg kvalitetsforskjell. Når videoane vert lasta opp på Youtube, vil Youtube koda videoen om for strømming i det frie formatet VP9. Forskjell i kvalitet vil forsvinne.

Er du ein person som arkiverer mykje video, kan det vere lurt å investere tida i å kode alt utan støtte frå grafikkortet. Du får best mogleg kvalitet i minst mogleg fil. I stadenfor at samlinga di tek opp 10 TB, kan du greie deg med 2 TB. Mindre filer er også lettare å dele.

FastLoaders – Commodore 64-musikk

Ein liten oppfølgjar til artikkelen om Commodore 64 Sound Interface Device (SID). Det er mang ein fengande melodi som har kome frå den maskina. I den forrige artikkelen hadde eg lenker til 10 timar og 40 minutt med musikk frå SID.

Leitar du litt meir på internett vil du finne fan av SID. Nokre har danna ei gruppe, FastLoaders, som spelar kjente melodiar frå Commodore 64. På YouTube finn du ein konsert frå 2018:

 1. 0:00:00 Ocean Loader v2
 2. 0:04:00 Green Beret
 3. 0:07:07 Last Ninja 2 Central Park loader
 4. 0:11:53 Barbarian
 5. 0:16:45 The Last Ninja Wilderness
 6. 0:21:20 Ghosts n» Ghouls
 7. 0:24:00 Monty on the Run
 8. 0:30:25 The Last Ninja Wastelands loader / Wastelands
 9. 0:40:09 Forbidden Forest and Beyond
 10. 0:46:50 International Karate
 11. 0:51:23 Last Ninja 2 The Sewers loader
 12. 0:55:35 Last Ninja 3 Earth (with Reyn Ouwehand)
 13. 0:59:08 Last Ninja 3 Intro (with Reyn Ouwehand)
 14. 1:04:26 Last Ninja 3 Fire (with Reyn Ouwehand)
 15. 1:08:03 Turrican II Desert Rocks (with Chris Huelsbeck)
 16. 1:12:24 Turrican II Traps (with Chris Huelsbeck)
 17. 1:16:31 Delta
 18. 1:19:51 Commando
 19. 1:24:04 The Last Ninja The Palace loader
 20. 1:29:10 Last Ninja 2 The Mansion
 21. 1:33:07 Commando high score
 22. 1:35:50 Last Ninja 2 Central Park

Commodore 64 Sound Interface Device

C64Voks du opp på 80-talet, i den spede starten med heimedatamaskiner, har du nok stifta bekjentskap med Commodore 64.

Eg minnes mangt eit spel frå den tida. I motsetning til første versjon av ZX Spectrum, hadde Commodore 64 ein skikkeleg lydchip: Sound Interface Device forkorta til SID.

Etter nokre år dukka det opp fleire «trollmenn» som kunne få mykje ut av SID. Rob Hubbard, Martin Galway og Ben Daglish er dei eg framleis hugsar, men det var mange fleire. Spela inneholdt kunne innehalde ein eller fleire melodiar, men det var også musikk når spelet lasta inn frå (lyd)kassett. Saman med ein illustrasjon var det grei underhaldning dei vel 5 minutta du venta på at spelet skulle starta.

På YouTube finn du The Epic Commodore C64 SID Collection med 10 timar og 40 minutt musikk frå SID. Det fins ei tilhøyrande nettside der du mellom anna kan laste ned alle spora som MP3.

Under finn du lenkene til melodiane. Eit par gode eksempel er 03:57:41 Monty on the Run av Rob Hubbard eller 09:23:48 Rambo: First Blood Part II av Martin Galway, men du finn nok dine favorittar, om du tek deg tid…

00:00:00 Tune Nr. 2 – Klaus Grøngaard 00:01:32 D.Y.S.P.I.D.C.E. (part 2) – Sami Seppä (Rock) 00:02:33 For Shining 8 – Markus Schneider (Diflex) 00:03:34 The Magic Events – Markus Schneider & Johann H. Stoete 00:04:35 Alloyrun – Jeroen Tel 00:05:21 Spijkerhoek 3 – Falco Paul 00:07:28 Ikari Union – Jeroen Tel 00:08:44 Nexion – Edwin van Santen 00:11:32 Strike Force Introtune – Markus Schneider 00:12:34 Super Hang-On – Steve Barrett 00:13:50 Delta – Rob Hubbard 00:15:07 DMC Demo IV (Tune 2) – Johannes Bjerregaard 00:18:11 Unitrax ’88 Killermix – Henrik Buus Jensen 00:19:27 Hysteria – Fred Gray 00:22:16 Cosmonut – David Whittaker 00:23:32 Ahead Crack Intro – Markus Schneider (Diflex) 00:24:21 Robocop – Jonathan Dunn 00:25:53 Task III – Frank Endler 00:28:29 Pheric – Jens-Christian Huus 00:30:00 K.A.O.S. – Oliver Kläwer (Jess) 00:31:02 Noisy Pillars – Jeroen Tel 00:32:19 Think Twice IV – Jeroen Kimmel (Red) 00:33:56 Coco Intro – Markus Müller 00:34:56 ACE II – Rob Hubbard 00:40:08 Firefly – Fred Gray 00:41:57 Maniax – Oliver Kläwer 00:43:40 Radax – Jeroen Kimmel 00:45:41 Ark Pandora – Ben Daglish & Antony Crowther 00:47:25 Glider Rider – David Whittaker 00:49:05 BraveStarr – David Whittaker 00:52:36 Contest Demo (part 4) – Sami Seppä (Rock) 00:56:35 Spellbound – Rob Hubbard 01:02:17 Sampler #1 – Jens-Christian Huus 01:05:49 One Man & His Droid – Rob Hubbard 01:11:37 The Last Starfighter – Thomas E. Petersen (Laxity) 01:13:34 Speedball – David Whittaker 01:16:04 Omega Force One – Johannes Bjerregaard 01:17:15 GCF-Intro – Markus Müller (Superbrain) 01:18:16 Ikari Intro – Marcel Donné (Mad) 01:19:17 Rocky Star (Intro) – Kim Christensen (Future Freak) 01:22:55 Hurling Frootmig – Jörg & Frank Schäfers 01:25:23 Ice Age – Jeroen Tel 01:31:02 Basket Master – Jonathan Dunn 01:32:10 Jewels – Thomas E. Petersen (Laxity) 01:36:56 Beaty intro – Jens-Christian Huus 01:37:42 Amyloid – Marcel Donné (Mad) 01:42:44 Playboy, the Game – Jeroen Kimmel 01:43:34 Contest Demo (part 2) – Sami Seppä (Rock) 01:45:18 PCW-Tune ’88 – Edwin van Santen 01:49:07 Enduro Racer – David Whittaker 01:51:57 Phantoms of the Asteroid – Rob Hubbard 01:56:13 K.A.O.S. – Oliver Kläwer (Jess) 02:00:38 Comic Bakery – Martin Galway 02:03:48 Think Twice III – Jeroen Kimmel (Red) 02:11:56 R.I.S.K. – Wally Beben 02:15:10 M.A.C.H. – Johannes Bjerregaard 02:18:14 R1D1 – Antony Crowther 02:20:34 Give It a Try – Charles Deenen 02:22:31 Ala – Neil Baldwin 02:25:17 Thrust – Rob Hubbard 02:31:53 Masters of the Universe – Ben Daglish 02:33:10 Thanatos – Rob Hubbard 02:34:08 Draconus – Adam Gilmore 02:37:38 Wizball – Martin Galway 02:41:11 Future Knight – Ben Daglish 02:44:10 Driller – Matt Gray 02:54:23 Green Beret – Martin Galway 02:58:10 Miami Vice – Martin Galway 03:09:41 Stormlord – Jeroen Tel 03:15:49 Arkanoid – Martin Galway 03:18:06 I-Ball – Rob Hubbard 03:23:04 Traz – Jeroen Kimmel (Red) 03:26:59 Combat School – Martin Galway 03:29:16 Starball – Chris Hülsbeck 03:34:52 Fourth Dimension – Johannes Bjerregaard 03:40:06 Ricochet – Rob Hubbard 03:43:27 Crazy Sample II (intro) – Jeroen Kimmel (Red) 03:44:17 Skate or Die (intro) – Rob Hubbard 03:48:23 Bangkok Knights Loader – Matt Gray 03:53:06 Lions of the Universe – Karl & Hannes Sommer 03:54:53 Ocean Loader 3 – Peter Clarke 03:57:41 Monty on the Run – Rob Hubbard 04:03:30 Erebus – Dave Lee 04:04:31 Dexion Demo – Kim Christensen (Future Freak) 04:08:28 Crocket’s Mix – M. Claessens (The Dream Maker) 04:14:14 Supremacy – Jeroen Tel 04:18:04 Kaos – Markus Schneider 04:20:29 The Cat – Markus Müller (Hayes) 04:23:56 Shadow of the Beast (demo) – Joachim Wijnhoven 04:25:55 Snik – Jeroen Soede 04:27:13 Alloyrun – Jeroen Tel 04:33:59 Zamzara – Charles Deenen 04:39:29 R-Type – Chris Hülsbeck 04:41:39 DNA Warrior – Thomas Petersen & K. Christensen 04:46:02 Platou – Markus Schneider & Jens Blidon 04:47:27 Amyloid – Marcel Donné (Mad) 04:48:35 Commando – Rob Hubbard 04:52:30 Cybernoid – Jeroen Tel 04:59:08 Airwolf Title – Jeroen Soede 05:00:12 Crosswords – Thomas E. Petersen (Laxity) 05:06:22 CosMail (tune 02) – Karl Sommer (MC Lord) 05:08:30 Namnam Special – Johannes Bjerregaard 05:10:39 Hoppin» – Jens-Christian Huus 05:11:19 Jippie – Ward Selles 05:12:26 Scorpion – Marcel Donné (Mad) 05:15:29 Nefarious – Thomas E. Petersen (Laxity) 05:19:59 Battle Valley – Jeroen Tel 05:26:58 Panther – David Whittaker 05:29:52 Platoon – Jonathan Dunn 05:31:54 Shadow Skimmer – Neil Baldwin 05:35:19 Out Run – Jason C. Brooke 05:37:15 Another Tune for Joanna – Neil Baldwin (Demon) 05:40:19 Can’t Stop – Jens-Christian Huus 05:41:20 Funky Stuff – Jeroen Soede 05:43:11 That’s the Way It Is (intro) – Charles Deenen 05:50:45 Twistin’88 – Part 2 – Thomas E. Petersen (Laxity) 05:54:17 Silence – Thomas Mogensen (DRAX) 05:57:06 Take Over – Klaus Grøngaard 05:58:14 Hollow+ – Jens-Christian Huus 05:59:16 Kinetix – Jeroen Tel 06:01:52 Street Cred Boxing – Johannes Bjerregaard 06:05:27 Dynamic Range – Michael Hendriks 06:07:38 Krakout – Ben Daglish 06:10:24 Garfield – Neil Baldwin (Demon) 06:14:22 Nibbly’92 – Thomas Mogensen (DRAX) 06:17:13 Fist II – The Legend Continues – Neil Brennan 06:18:14 Enlightenment: Druid II – David M. Hanlon 06:19:31 The Last Ninja – Anthony Lees 06:24:08 Armalyte – Martin Walker 06:27:40 Auf Wiedersehen Monty – Rob Hubbard & Ben Daglish 06:33:39 The last V8 – Rob Hubbard 06:35:58 Last Ninja 2 – Matt Gray 06:41:34 Bulldog – Ben Daglish 06:44:05 Poltergeist – David Whittaker 06:48:38 Eagles – Johannes Bjerregaard 06:49:34 The Great Giana Sisters – Chris Hülsbeck 06:50:47 Ghosts’n Goblins – Mark Cooksey 06:54:37 Crazy Comets – Rob Hubbard 06:59:13 Hunter’s Moon – Matt Gray 07:00:03 Scout – Jeroen Tel 07:04:08 A Little Sample – Michael Hendriks 07:06:48 Ikari Intro Song – Thomas E. Petersen (Laxity) 07:07:34 S-Express – Jeroen Tel 07:09:22 Footballer of the Year – Ben Daglish 07:11:24 Layla Mix – Edwin van Santen 07:13:15 Artax – Jeroen Soede 07:15:53 Savage – Jeroen Tel 07:21:53 Platou – Markus Schneider & Jens Blidon 07:25:28 Ikari Intro – Thomas E. Petersen (Laxity) 07:26:53 Hawkeye – Jeroen Tel 07:33:16 Last Ninja 3 – Reyn Ouwehand 07:38:02 Platoon – Jonathan Dunn 07:41:11 Last Ninja 2 – Matt Gray 07:48:57 MacGyver Title – Jeroen Soede 07:50:21 The Corporation – Adam Gilmore 07:52:29 Zoids – Rob Hubbard 07:57:09 Maximum Overdrive II (intro) – Henrik Buus Jensen 08:00:32 Professional BMX Simulator – Matt Gray 08:01:40 Rhaa Lovely II – Jeroen Kimmel (Red) 08:04:44 Spriffs II – Ward Selles 08:06:16 Public Enemy – Thomas E. Petersen (Laxity) 08:07:10 Out Run – Jason C. Brooke 08:10:21 The Way of the Exploding Fist – Neil Brennan 08:11:45 Game Music 3 – Jeroen Kimmel (Red) 08:16:52 Revenge of Doh – Jonathan Dunn 08:18:55 International Karate – Rob Hubbard 08:29:37 Firelord – Ben Daglish 08:29:59 Defender of the Crown – Richard Joseph 08:30:59 Robocop 3 – Jeroen Tel 08:34:54 Double Dragon – Charles Deenen 08:38:06 Cybernoid II – Jeroen Tel 08:43:51 Cool Tune – Charles Deenen 08:44:40 Warhawk – Rob Hubbard 08:49:03 The Big Deal – Jeroen Kimmel 08:52:13 The Last Ninja – Ben Daglish 08:56:10 Nemesis the Warlock – Rob Hubbard 09:03:02 Grand Monster Slam – Chris Hülsbeck 09:06:39 Hawkeye – Jeroen Tel 09:07:41 Zybex – Adam Gilmore 09:10:06 Lightforce – Rob Hubbard 09:17:10 Cobra – Ben Daglish 09:20:16 TrailMix (intro) – Jeroen Soede 09:21:42 Storm – David Whittaker 09:22:46 Soldier of Light – Charles Deenen & Jeroen Tel 09:23:48 Rambo: First Blood Part II – Martin Galway 09:26:51 Sanxion – Rob Hubbard 09:32:24 Double Density Commercial – Markus Schneider 09:36:29 Dutch Breeze: Flip the Flop – Reyn Ouwehand 09:38:58 Beastie Boys Intro Music – Thomas E. Petersen (Laxity) 09:41:09 Synth Sample III – Rob Hubbard 09:41:54 Rocky Star – Kim Christensen (Future Freak) 09:45:55 3545 II – Thomas E. Petersen (Laxity) 09:49:33 Cooperation Demo – Kim Christensen (Future Freak) 09:53:24 Something – Thomas E. Petersen (Laxity) 09:54:56 That’s the Way It Is (main) – Jeroen Tel 10:01:54 Zoom – Johannes Bjerregaard 10:02:40 Shape – Johannes Bjerregaard 10:04:35 Crazy Sample II – Jeroen Kimmel (Red) 10:08:17 UniTechno – Thomas Mogensen (DRAX) 10:11:15 Gaplus – Jeroen Tel 10:16:54 RWE Intro – Charles Deenen 10:18:13 Twistin’88 – Part 1 – Thomas E. Petersen (Laxity) 10:20:52 Simple Music – Jeroen & Michiel Soede 10:22:13 Laxace – Thomas E. Petersen (Laxity) 10:25:01 Eagles – Johannes Bjerregaard 10:25:47 Zoolook – Rob Hubbard 10:29:57 The Master of Magic – Rob Hubbard 10:35:13 The Magic Writer (tune 00) – Jens Blidon 10:37:10 Saxophone – Wojciech Wojtkiewicz (Tracker)