Gratis sikring av berbar

Berbare maskiner er rimelege og populære. Ein dreg dei med seg over alt. Risikoen for å miste ho eller at ho blir stolen er vesentleg høgare enn for ei stasjoner maskin. Med tap av maskin følgjer tap av data. Er du som dei fleste, vil dine data vere opne og tilgjengelege for dei som startar maskina. Sjølv med passord på kontoen og konto oppsett som privat i Windows er data ikkje låst mot dei rette verktøya.

Verksemder og offentlege etatar betalar for programvare som krypterer heile disken. Data er sikra sjølv om maskina går tapt. Den som prøver å undersøke disken vil sjå han som uformatert og fyllt med tilfeldige data. Som dei fleste har ikkje eg lyst til å betale meir enn det som er nødvendig og har funne fram til ei løysing som er gratis for privat og for verksemder:

CompuSec

Før du installerer bør du passe på nokre ting:

  1. Du MÅ ha administrative rettar til systemet. (Vanlegvis køyrer dei fleste Windows frå ein konto med administrative rettar.)
  2. Køyr ein disksjekk slik at du får retta evt. diskfeil.
  3. Slå av anti-virus i BIOS (Vanlegvis er dette avslått.)
  4. Slå av anti-virusprogramvara i Windows før du installerer.
  5. Ikkje køyr anna programvare når du installerer.
Programmet er fullpakka av funksjonar, men du treng ikkje installere meir enn:
  • Pre-boot authentification
  • Hard disk encryption

Dersom du har fleire maskiner, kan du bruke dei same krypteringsnøklane på alle maskinene. Ein krypteringsnøkkel er ikkje det same som passord. Du kan ha forskjellige passord for kvar maskin. Passorda fungerer som ein sjekk på at du har lov å bruke krypteringsnøkkelen. Installer CompuSec på den eine maskina og ta vare på fila securityinfo.dat. Under installasjon på maskin nummer 2, 3 osv passar du på importere «Hard disk key». «Diskette key» og «Removable media key» frå den første securityinfo.dat. Fordelen er då at du kan kryptere eksterne diskar med den same nøkkelen slik at du kan sikre desse og flytte dei mellom maskinene. Berre pass på å ta vare på alle securityinfo.dat-filene. Dei treng du når du skal fjerne diskkrypteringa.

Eg har brukt programmet sidan versjon 4.16 SP3 og det har aldri vore problem med heng, kræsj eller systemhavari.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.