Alle skal ha lik tilgang til offentleg informasjon

Regjeringa har vedteke å satse på opne standardar:

  • HTML skal vere primærformatet for publisering av offentleg informasjon på Internett.
  • PDF (1.4 eller nyare eller PDF/A – ISO 19005-1) er obligatorisk i tilfelle der ein ynskjer å ta vare på opphavleg utsjånad på eit dokument.
  • ODF (ISO/IEC 26300) skal brukast til å publisere dokument som skal kunne endrast etter at du har lasta det ned, til dømes skjema som skal fyllast ut av brukaren.

Krava vil tre i kraft 1. januar 2009 for statlege verksemder.

Informasjon skal ikkje vere avhengig av at du må kjøpe programvare for 1000vis av kroner. Skjemautfylling kan skje i pakkar som støttar Open Document Format. I dag gjer StarOffice, OpenOffice og Lotus Symphony dette. Dei to siste pakkane er gratis, medan den første kostar nokre få kroner. Har du ein Google-konto får du StarOffice i engelsk versjon, men med norsk stavekontroll tilgjengeleg, gratis med Google Pack. Pakkane inneheld all kontorprogramvare du treng: teksthandsamar, rekneark, presentasjonsverktøy, database (StarOffice og OpenOffice) med meir. Pakkane er fullverdige Word-, Excel- og Powerpoint-erstattarar. Databasen er pr v 2.3.1 i enklaste lage med omsyn til import og eksport, men fungerer greitt til eigenutvikla databasar eller som brukarfront for andre databasar.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.