Tur: Lusaskard rett opp frå Hottadalen

Lusaskard ligg nordvest om Hottadalen. Turen via Hottadalen vil ikkje vere den kortaste om du vil gå til fots til Lusaskard frå Kvålen. Då vil det vere lurare å ta turen opp skogen til Skagasete og vidare til Lusaskard.

Turen rett opp frå Hottadalen passar når du køyrer fram heile eller deler av Njøsadalen. Ruta eg vel å gå er på 2,4 km frå parkeringsplassen ved Tuftahaug. Vel du ein strakare rute opp lia frå Hottadalen, vil du nok få turen ned mot 2 km. Med andre ord er dette den kortaste moglege turen til fots til Lusaskard og 1000 moh. Vel du å køyre til Skagasete for å gå til Lusaskard er den turen på 3,1 km.

Starten på oppstigninga er like sørom det heimste sælet. Du kryssar elva og startar stigninga opp lia. Den første 1/3 av stiginga følgjer du ein rimeleg tydeleg sti. Når du er komen opp på ei lita «flate» med nokre store steinar, er nok stien for det meste borte.  Her vel du å gå opp på høgre sida av elva/bekken som renn ned. Legg samtidig merke til eit lauvtre oppe, til venstre for lia du går i.

2/3 oppe i lia vel eg å krysse mot treet og gå meir eller mindre på langs av stiginga. Vil du gjere turen kortare, kan gå vidare rett opp lia. Det er mange år sidan eg har gjort det, men eg kan ikkje minnast noko som hindra meg i å kome opp .

Etter at du har passert lauvtreet skal du krysse forbi oversida av ein stor stein som ligg i øvre del av ei myr. Like etter steinen skråar du opp mot eit lite skar på kanten av platået nedunder Lusaskard. Etter å ha kome deg gjennom skaret og opp på platået, vil du kunne skimte Lusaskard i horisonten. Legg merke til steinvarden som ligg her. Han er eit ypparleg siktepunkt når du skal ned att same vegen. Får du ikkje auge på han frå Lusaskard, kan du sikte etter sendaren på Storehaugen.

Det må over ei myr, men sidan du har kome opp ved enden av ho går det greitt å krysse ho ved å halde retninga di mot Lusaskard. Etterpå er det berre å jobbe seg oppover den slakare stigninga. Du ser ikkje Lusaskard no, men ei klase einer litt oppi gir deg retninga mot Lusakard.

Turen er delt i to deler:

  1. Hottadalen frå enden av vegen i Njøsadalen
  2. Lusaskard rett opp frå Hottadalen

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.