10 månadar med Android

Samsung S2I januar gjekk eg over frå Nokia N8 med Symbian Belle til Samsung S2 med Android 4.0.4 og seinare 4.1.2. Før du les vidare skal eg gjere deg merksam på at mine erfaringar med Samsung S2 og/eller Android er på ingen måte fordelaktige. Det har vore sagt og skrive mykje i forhold til Nokia og Symbian, men eg har ikkje noko å utsetja på det. Symbian gjorde jobben sin utan «dikkedariar».

Batteritid

Eg skal vere like kort. Batteritida er dårleg. Sjølv med mininal bruk må du lade kvar dag.

Android

Eg og for den del andre har opplevd eit par problem med telefonen og/eller Android som i det minste er kjedelege, men for meg er i klassen med «show-stoppers».

Kryptering av telefon

Telefonane no til dags er meir enn eit verktøy å ringe med. Dei skal krypterast slik at data ikkje kjem uvedkomande i hende om du misser han. Første gong eg krypterte telefonen såg alt ut til å gå som planlagt, men når han var ferdig hevda Android at han hadde vorte avbroten og måtte nullstillast. Heldigvis hadde eg teke sikkerheitskopi, men det tek alltid ei tid å få sett opp at telefonen slik ein vil ha han.

Aktivering av kryptering på ein anna Samsung S2 medførte ikkje den same meldinga, men telefonen måtte nullstillast til eigaren sin irritasjon då krypteringa hang seg opp.

Datapartisjon fylles sakte, men sikkert opp

Eg er på ingen måte ein aktive brukar av applikasjonar. Eg har ikkje spel, berre nokre få, nødvendige applikasjonar av eige val installert. Telefonen har ein partisjon til applikasjonar og data til desse. Nokre applikasjonar kan ein flytte over på SD-kortet, men det er heller få. Sakte men sikkert fekk telefonen i løpet av 6-7 månadar fyllt opp applikasjon- og datapartisjonen. Det var att mellom 100 og 200 MB som førte til at eg ikkje fekk oppdatert applikasjonar og telefonen klaga over at han hadde lågt med minne.

Problemet har andre opplevd mykje meir enn meg, med gjentekne nullstillingar av telefon som følgje. Eg har sett dette problemet på ein anna fabrikant sin telefon og anna modell av Samsung med eldre versjonar for Android. For meg tyder det på at eit eller anna med Android må vere riv ruskande gale når det ikkje greier å rydde opp etter seg. Ein skulle trudd at dette var på plass i versjon 4.1.2, men den gang ei!

Google Play Music applikasjon

Eg har ein del musikk på telefonen. For spelelister generert frå PC i t.d. m3u-format er det ikkje problem. Problemet er spelelistene eg lagar med applikasjonen. Ved ein restart av telefonen blir alle desse tømde. Spelelista er der, men ho innehald ikkje spor. Det verste med det er at det ikkje er noko nytt problem. Søk på Google etter google play music playlists empty eller google play music playlists disappear.

Konklusjon

Eg er i sterke tvil om min neste telefon blir basert på Android. På meg virkar Android som eit system som ikkje er mogent nok. Det er altfor mange lus og store fundamentale problem som fører til at ein utan dei rette forholdsreglane kan ende opp med store tap av data og bortkasta tid med å setje opp att telefonen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.