Tur: Fadnastølen frå Njøs

Fadnastølen er ein støl som ligg på ca 500 meter over havet på austsida av Njøsadalen. Det er fleire måtar å kome seg dit. Den lengste og kanskje mest interessante er å følgje den gamle stien frå Njøs. Total lengde vil eg anslå til 4-5 km. Det er rimeleg jamn stigning og turen passar for dei aller fleste. Det er ingen overraskingar eller vanskelege parti som skal forserast. Nokre få rotvelt sperra vegen. Slikt blir vanlegvis rydda opp i løpet av året.

På Fadnastølen finn du nokre gamle sel, nyare hytter samt nokre løer. Stølen har endra seg dei siste 20 åra. Det er tydeleg at beitinga og slåtten ikkje er slik som før. Einer eller sprakar. som vi kallar det her, byrjar å ta att tidlegare beitemark. Andre plassar har ein byrja å rydda skog. Det er litt synd at det ikkje er meir husdyr her. Det blir ikkje det same terrenget av at staten betalar ein bonde for å rydde kulturlandskap med motorsag. Saga er eit alt for grovt verktøy til å vedlikehalde gamle beiteområder. Som gnitne nordmenn er vi ikkje villig til å betale for at dyra skal stelle landskapet. Det er ikkje bonden si feil at det ikkje er butikk i å driva med sau. Vi får akseptere at vi må vasse i buskas når vi skal ut i naturen i dag. Det er ikkje så lett å sjå samanhengane når ein sit bak ein pult i asfaltjungelen….

Det passar godt å ta ein pause på Fadnastølen før ein går vidare opp til Havrane. Der kan du fiske aurekjøer med stang med makk, fluge eller spinner. Vel du å følgje Njøsadalen, kan du gå til Tuftahaug og vidare til øvre del av Øvstedalen i Fardal og svinge mot nord for å kome til stølen Fjærlandsete.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.