Far Cry 2 eller Crysis Warhead er ikkje bestseljarar

bestselgerVar innom Steam-kontoen min og såg at Fallout 3 er i sal. Spelet kjem utan DRM med aktivering, i motsetning til Far Cry 2 og Crysis Warhead. Fallout 3 ligg på topp som bestseljar. Far Cry 2 eller Crysis Warhead er ikkje på lista.

Ikkje eingong i kategorien Action er Far Cry 2 eller Crysis Warhead inne på lista over bestseljarar. Eg lurer på kva som er årsaka til dette. Er spela for dårlege eller er det DRM som gjer at spelarane skyr dei?

Besøk http://store.steampowered.com/ og sjekk listene sjølv.