Konvolutt rundt e-post

mailvelope256

Heilt sidan eg kopla meg til internett på slutten av 1995 har ei av dei store utfordringane å overføre informasjon i meldingsformat vore ei utfordring. E-post var aldri designa for sikker meldingsutveksling. Eg fatta interesse for Phil Zimmermann si løysing Pretty Good Privacy.

Løysinga baserer på kryptografi med offentleg og privat nøkkel. Din offentlege nøkkel kan du fritt distribuere rundt til alle. Med den og nødvendig programvare kan dei kryptere informasjon og sende den til deg utan at nokon kan opne den opp. Din private nøkkel tek du vare på sjølv og deler ikkje med andre. Den private nøkkelen er den som låser opp meldingar/informasjon som andre har kryptert med din offentlege nøkkel. Om de vil vite korleis PGP virkar kan de lese her.

I byrjinga var det mykje knoting med dos-kommandoar for å få dette til. Det seier seg sjølv at det vart for spesielt interesserte. Seinare kom det versjonar for Windows, men det tok aldri av. Phil selde løysinga og fleire selskap har forsøkt å få det til. No er det Symantec som eig PGP. Over tid har PGP endra seg til å vere ei fullverdig løysing for datatryggleik retta på verksemder, men det fins andre og mindre løysingar som kan sikre dine meldingar på akkurat same måten som PGP.

Ein av dei nyaste løysingane som har dukka opp er Mailvelope. Dette er ein plugin eller tillegg for nettlesarane Chrome eller Firefox.  Ho blir levert ferdig oppsett for populære e-posttenester som Gmail, GMX, Outlook.com og Yahoo!® Mail. Under Documentation får du all hjelp får du all hjelp som trengs til å lag ditt nøkkelpar, eksportere din offentlege nøkkel, importe andre sine offentlege nøklar osv. Du kan i tillegg legge til støtte for andre tenester som tilbyr e-post på nettet. Har vennene dine generert sine nøkkelpar og sendt deg sine offentlege nøklar, kan du sende sikkert meldingar til dei. Ingen andre enn mottakarane kan lese meldinga.

No må de ikkje sende alt kryptert sidan det har si bakside. Du vil ikkje ha moglegheit til å bruke søkefunksjonen til Gmail, Outlook.com osv.

Ei anna ulempe med Mailvelope er at det kun er teksten i meldinga som vert kryptert, vedlegget vil gå ukryptert. Om du vil kryptere vedlegget må du sjå etter løysingar som GPG4Win eller GPG2go eller GPG4u. Du må eksportere den offentlege nøkkelen til den/dei du vil sende til frå Mailvelope og importere den i dei nemnde løysingane, kryptere fila som skal vedleggast og deretter legge ho ved e-posten.

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.