SkyDrive – bakdør til alt ditt?

SkyDrive er ei sentral teneste i Microsoft si pågående satsing. Ho er tett integrert i Windows 8 og Office 365. Programvare er tilgjengeleg for Windows Vista og 7, OSX og ulike plattformer til mobiltelefonar og nettbrett. Synkronisering av ei SkyDrive-mappe på din brukarkonto i Windows fungerer tilsvarande Dropbox. Det som kan bli eit problem er funksjonaliteten som går under navnet SkyDrive Fetch (Hent filer). Ved installasjon av klienten til datamaskiner blir han slått automatisk på. Brukaren må aktivt velje å slå han av under installasjon:

skydrive fetch paa

Kva tilbyr SkyDrive Fetch (Hent filer)?

Dersom ei maskin står på og har applikasjonen, kan du få tilgong til alle filer på datamaskina fra ei anna datamaskin ved å logge deg på SkyDrive.com. Det inkluderer delte mapper frå andre maskiner og nettverkstasjonar maskina har tilgang til:

skydrive fetch mapper og drives

Ekstra tryggleik, men …

I utgongspunktet krev SkyDrive Fetch at ein oppgir ein ekstra kode for å kople deg til datamaskina du vil sjå eller hente filer frå. Koden blir sendt på SMS eller til ei anna e-postadresse som er lagt opp i kontoinnstillingane på Outlook.com. I tråd med Microsoft sitt fokus på å tilby ei brukarvenleg teneste vil brukaren få moglegheit til å setje opp datamaskina ein loggar inn frå som «Trusted»/ til å stole på. Einingar som ein oppgir at SkyDrive kan stole på, vil få tilgang til dei andre eingane utan den ekstra koden.

skydrive fetch Trusted

Får uvedkommande tilgang til ei datamaskin med tilgang din Outlook.com/SkyDrive-konto, kan dei fritt hente ut alt du har liggjande på maskinene du har kopla opp med SkyDrive Fetch. Dette er ikkje utenkjeleg dersom du har kryssa av for «Keep me signed on» når du loggar deg på Outlook.com/SkyDrive. Ei gullgruve vil vere å få tilgong, via  SkyDrive-kontoen din, til ei maskin der alle dine data er lagra, eller ei maskin som er kopla til ein nettverkdisk eller server heime. Det kan gå kaldt nedover ryggen av mindre.

Slaa av SkyDriveDeaktivere SkyDrive Fetch (Hent filer)

Har du allereie SkyDrive installert, kan du via innstillingar i SkyDrive-applikasjonen slå av SkyDrive Fetch ved å fjerne krysset i «Tillat bruk av SkyDrive for å hente filer på denne PCen«.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.